Изберете страница

Развитието на тухлите не спира и те еволюират непрестанно. Какво ни дава всяка една промяна и какво можем да спечелим при последната иновация със системата Porotherm Profi Dryfix Extra?

Когато говорим за тухли, често асоциациите са еднотипни. Те се свързват с ретро и отживели практики, прекалено прост начин на строителство и може да се каже дори доста мърляв процес.

Развитието на тухлите обаче не спира и те еволюират непрестанно. Да вземем за пример форматите. В края на миналия век думата тухла беше равна на тухла единичка или четворка. Днес тухлите, използвани традиционно в строителството са голямоформатни, с вертикална перфорация и с доста точна геометрия, улесняваща работата и откъм време и откъм експертиза.

 

Така само за десетилетие-две отпадна нуждата от използване на зидарски разтвор по вертикалната фуга между две съседни тухли, защото сглобката зъб-глъб осигурява тази надеждна връзка. Но отскоро вече можем да се лишим от мокрите процеси и трудоемкото подравняване на зидарията чрез новата система, наречена Porotherm Profi Dryfix. При нея зидарският разтвор отпада като метод на слепване и се замества от специално разработена полиуретаново лепило (Dryfix Extra), което в комбинация с перфектно калибрирани тухли (тип Profi) осигурява множество предимства, които ще променят представите ни за начина на изграждане на зидани стени. Кои са тези предимства?

Зидария с висока степен на точност

 

 

Продуктите Porotherm са всеизвестни с техните неоспорими предимства. Новото при тухлите Porotherm от серията Profi е, че след изпичане тези блокове преминават допълнителна обработка – прецизно компютърно калибрирано шлайфане на хоризонталните страни, което им придава изключителна точност с толеранси под половин милиметър. Затова този вид тухли наричаме „шлайфани“. Така се осигурява ключовата бързина, с която се зидат след това и още безброй улеснения. Сама по себе си тухлата е толкова гладка, че при прилепване една до друга се постига максимална плътност на зида, а специално разработеното за Винербергер полиуретаново лепило Dryfix Extra осигурява сигурната и здрава връзка между тях.

Много висока устойчивост

Съставът на лепилото Dryfix Extra е подбран така, че то да бъде максимално здраво и издръжливо във времето. То е специално пригодено за слепването на керамични повърхности. Замества нуждата от познатите зидарски разтвори и всички свързани с тях неудобства и необходими инструменти. Тествано в независими лаборатории, лепилото Porotherm Dryfix Extra е издържало изпитванията за устойчивост на материала, механична якост, пожароустойчивост и всички здравословни аспекти за безопасност.

Макар, че в България на тухлените стени се гледа само като ограждаща и преграждаща функция в конструкцията, все пак е важно да се осигури устойчивостта на стената така, че да може да носи сама себе си.

Свързващата способност (здравината) на лепилото Dryfix Extra е толкова голяма, че при тестове за механично принудително разрушаване на стена, изпълнена с него, се констатират разрушения по тухлите, но не и при зоните на слепване между тях. Знаейки колко висока якост на натиск имат самите тухли Porotherm (7,5 – 10 N/mm² – много над изискванията за ограждаща зидария), можем съвсем спокойно да заключим, че устойчивостта на стената е осигурена напълно.

По-бързо зидане и лесна обработка

Поради краткото време на достигане на необходимата слепваща якост на полиуретановото лепило Dryfix Extra (около 10 мин.) с тази система се работи много бързо и значително по-лесно в сравнение с конвенционално използваните системи със стандартен зидарски разтвор.

Поради изключително точните размери на Profi тухлите, времето за поставянето на всеки един блок е сведено до минимум. Реално след подравняването на първия ред след това всеки следващ ред е нивелиран. Остава зидаря да постави блока точно върху предходния.

Това е важно за предприемачите и техните строители, защото времето за изграждане на част зидарии може да бъде намалено до 2 пъти. Особено в период на и максимално оптимизирани бюджети, намаленото време за работа може да компенсира изоставания в други части на строителството. Може да спести значителни разходи за неустойки от закъснения. Освен това строителните фирми със своите мащаби могат да приключат повече обекти на годишна база. Така те генерират повече печалба от повечето обем работа извършена за същия период.

Но това предимство работи и в полза на самите строителни работници. Работа им обикновено се заплаща на квадратен метър готов зид. Със системата Porotherm Profi Dryfix Extra се “отмята” по-бързо квадратура. Ако за ден са получавали едни нива на надница, сега могат да достигнат минимум два пъти повече дневно.

По-малък обем => по-икономично

За да стигнем до това твърдение е вложено много ноу-хау, но като цяло те се свеждат до доста лесни калкулации:

Полиуретановото лепило Porotherm Dryfix Extra се доставя в комплект с тухлите. За един камион с тухли с дебелина 25 см са необходими 26 флакона Dryfix Extra или малко над две кашончета в сравнение с 78 торби сух разтвор, равняващи се на 2,2 палети и с тегло на палет на 1400 кг.

Един камион лепило Dryfix Extra може да замени 100 камиона с хоросан! Не е достатъчно убедително?! Зад тези камиони се крият доста разходи. Като за начало тези 100 камиона трябва да бъдат докарани на обекта, разтоварени и „разхвърляни“ по етажите. Всичко това струва пари за транспорт, разтоварване и складиране. Да не говорим колко излишни изгорели газове ще спестим на природата от толкова транспорт.

И това е само докато доставим зидарския разтвор на обекта. Ако сметнем и олекотяването на постоянния товар, с което би се натоварила конструкцията, ако трябваше да положим всичкия този зидарски разтвор по стените. Средното обемно тегло на 1 кубичен метър зидарски разтвор е 1800 кг или 1400 кг на пале. И така стъпка по стъпка се натрупват ненужни разходи, които се решават само с един естествен избор – Porotherm Profi Dryfix.

И ако мащабите на многофамилното строителство като кооперации и смесени сгради ви се виждат прекалено големи, за да си представите за какво иде реч, можем лесно да „преведем“ тези обеми спрямо нова еднофамилна къща. За изграждането на една средна семейна къща са необходими 14 000 литра готов зидарски разтвор или цели 17 палета сух разтвор. За същата къща са необходими около 202 флакона (17 кашончета) лепило Porotherm Dryfix Extra. Правилата за транспорт, механизация, разтоварване и складиране са същите, а можем да си ги спестим.

 

Без обектови отпадъци

При работата със стандартен зидарски разтвор неминуемо се стига и до обектови фири, напр. останал неизползван зидарски разтвор. Ако в края на деня или при необходимост от прекъсване на работа, ни остане някакво количество разтвор, който вече е забъркан с вода, но не се използва докрай, той трябва да се изхвърли. До другия ден вече ще е стегнал и ще бъде неизползваем.

 

Освен, че от това се търпят немалки загуби за самия материал, това ще ни донесе и допълнителни разходи за депонирането на този отпадък на специално указаните за целта места. Това означава още транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи и разходите за самото депониране.

Не на последно място е налице и негативен екологичен отпечатък върху околната среда. Защо да си го причиняваме?

След работата с Dryfix Extra лепилото, просто се почиства пистолета със специален флакон-чистител на ацетонова основа. На следващия ден сме готови да продължим със същата скорост и ефективност като днес.

 

Без мокри процеси = по-дълъг сезон = по-бързо нанасяне

При използването на зидарски разтвор се използва вода за разтварянето на строителната суха смес, т.н. “направна вода”. Това води след себе си редица неудобства. Те са свързани със свойството на водата да замръзва при минусови температури. На първо място ограничава времевия прозорец (сезона), в който можем да използваме зидарски разтвор като метод за полагане на зидарии. В студените месеци, минималните температури през нощта могат да паднат под нулата. Това води до замръзване на водата в прясно положения разтвор. Така се нарушават процесите на набиране на якост във вароциментовия разтвор и не постигане на заложената му якост. Това е и причината всички производители, а и нормите да забраняват да се изпълняват зидарски работи при температури по-ниски от +5оС. А това означава по-кратък сезон за зидане.

Някои биха възразили с два контра-аргумента: единият е, че през зимните месеци обикновено се „влиза“ в затворените вече зони и се продължава с други възможни операции като прокарване на електрически и ВиК инсталации. От гледна точка на майстор, който се занимава само със зидане това означава, че други бригади ще имат работа, а той ще трябва да почива. Затова за него не е без значение, дали ще може да работи още месец-два месеца или не. Наложено към мащабите на големите строителни фирми, кой би имал против да предаде една или дори две-три готови сгради за година в повече? С лепилото Dryfix Extra зидането може да продължи и през зимата. С него може да се работи при температури до -5°C. Спрямо средните температури, регистрирани на територията на България за последните десетилетия това означава до 2 месеца по-дълъг сезон или практически непрекъсната строителна година.

В допълнение, фактът че не използваме допълнително вода за подготовка на зидарския разтвор, води до по-бързо изсъхване на конструкцията и съответно по-бързо нанасяне за живеене.

 

Чиста строителна площадка

В България терминът „чиста площадка“ е все още далеч от стандартите към които се стремим. Доскоро беше повече в сферата на пожеланията. Това вече е норма за строителите, които искат да градят европейски имидж. Хубавото е, че със системата Profi Dryfix Extra това да почистваш строителната площадка след края на работния ден въобще не стои на дневен ред. С тази система не се създава отпадък от използването на вароциментовия разтвор, не се изхвърля разтвор и не е нужно да се чисти след майстора. Така освен, че спестяваме пари за труда на този, който би трябвало да почисти, спестяваме и за транспорт и депониране на отпадъците.

Оптически красиво и изчистено изпълнение

Зидането със зидарски разтвор си иска майсторска ръка. Изглежда лесно, но изисква много опит и придобит усет. Целта е да няма изпонацапани стени, несъразмерни фуги (прекалено тесни или прекалено дебели, които водят до преразход на разтвор). Освен добре отработените движения на ръката на майстора, се иска и набито око, за да се постигне оптималната консистенция на разтвора. Така той няма да пропада при полагане или да не е прекалено твърд, за да се нивелира по-добре всеки следващ ред.

Зидането с Profi Dryfix Extra не изисква толкова високо специализирана работна ръка. И пак осигурява постигането на красива и чиста зидария.

 

Стандартното строителство в България предполага изграждането на външните стени с блокове за 25 см дебелина на зида и 12 см за вътрешните преградни стени. Системите Profi Dryfix Extra предлагат модел и от двете дебелини – Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 12 N+F Profi. По-голямата височина на блоковете от 249 мм, заедно с около милиметър лепило, осигуряват модулността от 25 см във височина, което улеснява майсторите при  „срещането“ на два перпендикулярно съседни зида, когато те не “завършват” при колона, а и така лесно могат да се „водят“ и „превързват“. В допълнение могат да се комбинират и с тухлите от същия Profi тип – Porotherm 38 W.i Plan.

Тухлите Porotherm Profi са синоним на лесна логистика, бърза и чиста зидария и икономически изгодна система за зидария за всеки сезон. С една дума – Чиста работа!

 

Източник: ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД