Изберете страница

Публикувано на 31.01.2018 г.

БАИС организира семинар за топлинни мостове
БАИС организира семинар за топлинни мостове
БАИС организира семинар за топлинни мостове

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе на 29.03.2018 г. семинар на тема „Топлинни мостове, същност, проблеми и практически решения“, насочен към проектанти, изпълнители и надзорници.

Регистрация за семинара може да направите тук.

Целта на семинара е участниците в инвестиционния процес да се запознаят със същността на явлението „Топлинен мост“ и да усвоят знания и способности за анализиране на влиянието на топлинните мостове върху енергийната ефективност на сградите.

Предвижда се да се разгледат най-често срещаните причини за възникването на топлинни мостове и да се предложат практически решения за намаляване на влиянието им.

В семинара ще се засегне и проектиране на топлозащита в зоната на топлинните мостове, изчисления, решения и детайли.

Като лектори ще се включат експертите в областта на топлинните мостове д-р инж. арх. Петар Николовски и проф. д-р инж. Пламен Чобанов.

Д-р инж. арх. Николовски е известен като един от водещите специалисти в Европа в областта на топлоизолационните системи на ограждащите конструкции на сгради и в частност зоните на топлинните мостове в тях.

Проф. д-р инж. Пламен Чобанов е преподавател към катедра “Строителни материали и изолации“ в УАСГ. Преподава по дисциплините: Строителни материали, Строителни изолации. Има над 30 публикации в областта на строителните материали, изолации и проектиране. Автор е на програмната система „РС Проектант” и програмите „TEPOL”, „Ytong Thermo Wizard” и др.

Източник: БАИС