Изберете страница
сградно строителство

Ръстът в строителството през август е 0.9 на сто над равнището от предходния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Индексът на продукцията в сектор “Строителство” е изчислен въз основа на сезонни данни.

Календарните данни показват нарастване от 9 на сто на строителната продукция през август 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През август 2017 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.4 на сто, а от гражданското/инженерното строителство – с 0.2 на сто.

На годишна база ръстът на строителната продукция през август 2017 г., изчислен от календарни данни, се определя от положителния темп на сградното строителство, където нарастването е с 16.9 на сто, а на гражданското/инженерното строителство – с 0.1 на сто.

Източник: http://dom.dir.bg