Изберете страница
Декември 2022 година е срокът, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти и няма да има удължаване.

Това заяви за програма „Христо Ботев“ на БНР заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Той поясни, че ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му. Собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина –  за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с  доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда, каза още заместник-министър Йовев. Този документ обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите. Чрез него се установява и съответствието на характеристиките на строежите с изискванията на действащите нормативни актове. Набелязват се необходимите мерки за тяхното подобряване.

Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма година. Съставя се и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Все още е нисък обаче процентът съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-ма година.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост. Документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, обясни инж. Йовев. Той допълни, че почти няма неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти в тях. Така че не очаква да има затруднения в тази посока.

За всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на паспортизация  на сградите МРРБ планира да направи разяснителна кампания, увери още заместник-министър Йовев.

Вижте становището на БАИС тук.

 

Източник: МРРБ