Изберете страница

Направено проучване доказва, че сградите от дърво могат значително да намалят въглеродните емисии в строителната индустрия.

Не така видимо, както бълващите дим комини на топлоцентралите, използващи въглища, но строителната индустрия допринася значително за климатичните промени. От материалите до строителството и енергийните нужди във времето, сградите генерират почти 40% от глобалните емисии на парникови газове. От тях около една четвърт е въглерод. Това е сумата от емисиите в резултат на производството, транспорта и използването на строителните материали.

Това, от което е направена една сграда, може да има огромен ефект върху климата.

Едно просто решение е да се премине към използване на дървото като основен строителен материал. Според неотдавнашно проучване, преминаването към дърво в по-голям мащаб, може да намали въглеродните емисии. Това е материал, който естествено абсорбира въглерода от атмосферата. Само за 20 години могат да бъдат “уловени” 420 милиона тона въглерод в дървени сгради в Европа. Това представляват едногодишните емисии от 71 милиона домове или 108 топлоцентрали на въглища.

Ако се пренесе в глобален мащаб, съществува огромен потенциал дървените сгради да се превърнат в дългосрочни въглеродни “складове”. Това казва един от авторите на проучването от Университета в Аалто, Финландия, Али Амири. Ако се залесяват гори, за да отговорят на потенциално увеличаващото се търсене на дървен материал, според Амири, „ние можем да складираме и складираме, и складираме.“

Дървеният материал представлява по-зелена алтернатива на материалите, които често се използват в строителството: бетон и стомана. Производството на тези два материала дава до 15% от емисиите на въглероден диоксид. Ако в по-голяма част от строителството започне да се използва дървен материал, това ще допринесе за намаляване на тази цифра.

Проучването на Амири разглежда абсорбирането на въглерод в 50 дървени сгради, сравнявайки конструкции с различен размер, предназначение и локация. Той и неговите колеги използват тези данни, за да разработят три нива на абсорбиране на въглерод в зависимост от количеството използван дървен материал, както в сградите, така и във вътрешното обзавеждане: столове, шкафове и др.

В долния край са сградите, в изграждането на които са използва неголямо количество дърво. В горния край са сградите направени изцяло от дърво. Изчислявайки постепенно увеличение на сградите, изградени почти изцяло от дърво през следващите две десетилетия като се разглежда в частност средния годишен брой на новопостроени сгради в Европа, изследователите са установили, че абсорбираният от тях въглерод може да достигне 420 милиона тона до 2040 година.

От къде ще се вземе този материал е другият въпрос. Въпреки че Амири казва, че залесителните практики в Европа и Северна Америка са като цяло устойчиви, незаконната сеч е основен проблем в глобален мащаб и той трябва да бъде взет под внимание.

За строителите и проектантите преходът би изисквал отказ от материали като бетон и стомана. И въпреки, че за строителството на малки сгради отдавна се разчита на дървения материал, той става все по-възможна алтернатива на бетона и стоманата и при други сгради. Разработването на масови строителни продукти от дърво, като компресирано ламинирано дърво, създава възможност за използването му в по-високи сгради, отколкото е било възможно в миналото.

За всички, с изключение на най-високите сгради, Амири казва, че дървото може да е практичен материал. И индустрията наваксва при средновисоките сгради, построени от Портланд, Орегон, до Торонто и до Норвегия.

Източник: Fast Company