Изберете страница

Националната програма за саниране на жилищни сгради продължава. С програмата се финансират мерки, с които сградата да достигне поне енергиен клас С и които са предписани в енергийния и в конструктивния одит. В поредицата от мерки за енергийна ефективност един от основните елементи е поставянето на качествена топлоизолация.

Процесът на топлоизолиране на сградите е свързан с използването на много материали – топлоизолационни плочи, лепила, дюбели, армираща мрежа, мазилки. Всред тях без съмнение основен материал, от който зависят топло-техническите параметри и се гарантира достигането на заложените енергийни показатели, са изолационните плочи от EPS. Тяхното високо качеството осигурява енергийната ефективност на целия процес на топлоизолиране.

Изолационните свойства на плочите се определят от коефициента на топлопроводимост λ. Ниските стойности на λ означават малко топлопровеждане и съответно добра топлоизолация. Тези ниски стойности се достигат чрез контролиране на плътността. От решаващо значение освен топлопроводимостта е и дебелината на изолационните плочи от EPS. Дебелината на топлоизолацията е предмет на техническо обследване, в съответствие с Наредба N7 на МРРБ от 2004 г.

Използването на некачествени материали могат да обезсмислят инвестициите за топлоизолация на сградите и да донесат редица негативи.

Фирма „ПЛАСТИМО” АД – Самоков има 50-годишна история, опит и традиции в производството на топлоизолационни плочи. Предлага на своите клиенти плочи за топлоизолация с марката Plastimo EPS. Внедреното ново и с висока производителност оборудване позволява прецизното следене на качествените показатели на изработваните EPS блокове. Осигурява качествен контрол на желаната плътност. Съвременна режеща линия осигурява точност в размерите и геометрията на топлоизолационните плоскости. За допълнителна информация относно техническите параметри http://plastimo.bg/eps/ .

Производственият процес се контролира според изискванията на интегрираната система за управление, включваща – ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството”, OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”, IS0 14001:2015 “Системи за управление на околната среда”. Съобразен е и с изискванията на Евронорма EN 13163 за топлоизолационни материали от EPS.

Фирмата следва най-новите световни технологии и се стреми да предлага на своите клиенти нови продукти. Такъв иновационен продукт e Plastimo EPS-Neo, произвеждан за първи път в България. Произвежда се от суровината Neopor®, разработка на  концерна BASF.

Блоковете и плочите са с характерен сребристосив цвят и по-добри топлоизолационни характеристики. С по-малка дебелина на плочите и при по-ниска плътност се постига с 20% по-висока изолация в сравнение с традиционните EPS плочи. Plastimo EPS-Neo е отличен със златен медал на Международния Технически Панаир Пловдив – Есен”2007г. Технически параметри http://plastimo.bg/eps-neo/ .

В края на 2014 г. се достави машина за производство на изделия от експандиран полистирен с две плътности.

Топлоизолационните плочи на „ПЛАСТИМО” АД са предпочитани от клиентите. Използват се в почти всички познати и наложили се на пазара системи за топлоизолация.

Източник: ПЛАСТИМО АД