Изберете страница

Темата за енергийната ефективност и санирането на сгради не е нова в България и въпреки впечатлението, че процесът по енергийно ефективното обновяване на сградния фонд е напреднал в страната ни, според последния План за възстановяване и устойчивост на Република България 93% от сградния жилищен фонд – около 67 хил. многофамилни и 1,3 млн. еднофамилни сгради с обща полезна площ 235,5 млн. кв.м. не отговаря на изискванията за енергийна ефективност.

Вид на сградата

Сгради,  бр.

Полезна площ, м²

Еднофамилни къщи 1 291 549 118 300 032
Многофамилни жилищни сгради/блокове 66 865 117 158 877
ОБЩО целогодишно обитавани жилищни сгради 1 358 414 235 458 909

Източник:  Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Според публичната информация по различни програми ОПРР 2007-2013, ОПРР 2014-2020, НПЕЕМЖС са обновени под 3 000 многофамилни жилищни сгради с полезна площ около 12 млн. кв.м., а статистика за предприетите обновявания на еднофамилни сгради липсва, тъй като до момента те не са обхванати от програмите за енергийна ефективност. Усилията на собствениците им за намаляване на класа на енергийна ефективност на притежаваните от тях сгради са по собствено усмотрение и за собствена сметка.

Липсата на паспорти за техническото състояние на сградите, както и енергийни паспорти допълнително затруднява оценката на обитавания жилищен сграден фонд в България и създава пречки за техните собственици или купувачи да вземат информирани решения по отношение на бъдещите инвестиции в обновяване им.

URSA GOES GREEN е многогодишна кампания на УРСА.

Основната цел е насочването на потребителите към високоефективните изолационни продукти, които спестяват енергия за отопление и охлаждане и CO2 емисии. По този начин те подпомагат прехода към по-зелена и нискоемисионна икономика. Естествено продължение на кампанията в контекста на Зелената сделка в ЕС и е и новосъздаденият раздел Саниране на сгради в корпоративния сайт на компанията, където е публикуван каталог за обновяване на сгради. В него са представени решения на най-често срещаните проблеми при топлоизолирането на сградни елементи. Основната цел на материала е да предостави достъпна и приложима информация, която да подпомогне потребителите при предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищата им.

УРСА е водещ европейски производител на топло- и звукоизолационни материали с 13 завода и пазарно присъствие в над 40 държави. Освен чрез продуктите си, които спестяват енергия и CO2 емисии в милиони сгради, компанията следва своите екологични, социални и управленски цели чрез прилагането на най-строги стандарти при производствените процеси и цялостната си корпоративна дейност.

Източник: ТП УРСА Словения