Изберете страница

Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради

Ръководството запознава строителните специалисти с основните нормативни изисквания на разбираем за тях език, без да ги ангажира прекалено със специфични топлотехнически понятия.

Предмет на ръководството е топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка. Засегнати са въпросите, свързани с изчислението на температурно-влажностния режим, топлинните мостове и проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи – работни детайли, технологична последователност, както и осигуряване на надежден контрол на изпълнението.

Ръководството е изготвено в съответствие на действащата нормативна база, включително на НАРЕДБА №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради на МРРБ, последни изменения и допълнения от януари 2023 г.

Информация за ръководството

240 страници – меки корици.
Първо издание
ISBN 978-619-92725-0-3

Цена на изданието: 26,50 лв. с ДДС.
Транспортните разходи са за сметка на получателя.
При поръчка на по-големи количества отстъпка по договаряне.

Форма за поръчки

Фактура

GDPR