Изберете страница
Излезе от печат първото в България техническо „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ със съставители  проф. д-р инж. Димитър Назърски и инж. Йордан Николов.

Изданието е пълноцветно, формат А4,  260 страници.

Настоящото ръководство се издава от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) с цел да подпомогне участниците в инвестиционния процес: инвеститори, проектанти, консултанти, строители в тяхната работа за защита на сградите и съоръженията от въздействието на водата.

Отдавна има необходимост от такова широкообхватно ръководство. В строителната практика навлязоха и навлизат много нови материали, технологии и технически решения, които кардинално променят хидроизолационните работи. Повишават се изискванията на инвеститорите и на крайните клиенти.

Ръководството се основава на съвременни решения, които са основополагащи за хидроизолационните системи в съвременното строителство като: увеличаване дълбочината на фундиране, презастрояване на градските райони, прилагане на съвременни изолационни материали, съвременна оценка на рисковете, присъщи на изграждащите се изолационни системи.

Освен пряката професионална дейност, настоящото ръководство е предназначено да подпомогне и процеса на обучение на технически специалисти в професионалните гимназии и университетите, в центровете за професионално обучение на изпълнителски кадри.

В „Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ са допълнени практически технически решения, детайли и визуализации, които да подпомогнат по-лесното прилагане на съответните хидроизолационни системи и решения.

За тази цел е използван опитът и знанията на специалисти от фирмите-членове на асоциацията, на преподаватели от катедра „Строителни материали и изолации” на УАСГ, както и технически материали и детайли, предоставени от фирмите: „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН“ ЕООД, „ВИНЕРБЕРГЕР“ ЕООД, „ХИДРОМАТ“ ООД, „ОНДУЛИН СМ“ ЕООД, „ИКОПАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „СИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ“ ЕООД, „ВАС ПРО“ ООД, „ТЕХНОПАНЕЛ“ ЕАД, „МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ“ АД.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

Проф. д-р инж. Димитър Назърски

Проф. д-р инж. Богомил Петров

Инж. Йордан Николов

Доц. д-р инж. Снежана Вълкова

Ръководстото може да поръчате онлай от сайта на БАИС тук.

 

Източник: БАИС