Изберете страница

Излезе от печат първото в България техническо “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев.  

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници.

Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.

В последните две-три десетилетия паркинг-покривите навлязоха у нас предимно при строителството на някои видове търговски и административни сгради. В процеса на проектирането им са използвани предимно чуждестранни фирмени материали и проспекти поради липсата у нас на нормативни документи и на традиции в тази област. В ръководството за този вид покриви са разработени детайли за тяхната структура на база паважна настилка, такава, съчетана със зелен покрив, и паважна настилка при наличие на пешеходни зони в нея. Отделено е специално внимание на структурата на различни видове хидроизолационни системи.

Инж. Орлин Илиев е натрупал значителен практически опит в проектирането и изпълнението на такъв специален вид използваеми покриви.

Благодарение на това, както и на отличното и задълбочено познаване на най-добрите световни практики и постижения в тази област, авторът е синтезирал и предлага на българските проектанти и строители методи и решения за изграждане на зелени покриви и паркинг-покриви с повишена експлоатационна надеждност и дълготрайност.

Редакционен съвет:
– проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор;
– доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност;
– ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати;
– проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство;
– ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство;
– гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК.

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела.

 

Източник: БАИС