Изберете страница
Решения в Лондон

Когато се появиха проблеми с хидроизолацията на популярен Лондонски театър от Kemper Systems, компания, специализирана в студено полаганите течни хидроизолации, предоставиха перфектното решение.

Фирмата за покривни работи Capital Roofing Co, с офис в квартал Blackheath в Greenwich използва хидроизолацията Kemperol 2K-PUR за ремонт на асфалтовия покрив с площ 500 кв.м на театъра Greenwich в югоизточен Лондон, за да се спре навлизането на вода в четириетажната сграда.

След като приключиха с ремонтните дейности и почистването на повърхността, от Capital Roofing Co грундираха повърхността на покрива и нанесоха смолата Kemperol 2K-PUR като се придържаха към техниката мокър слой върху мокър слой. Смолата за студено полагане беше разтлана с помощта на армировка, положена директно върху мократа смола, а върху нея бе поставена още смола, за да се гарантира пълното насищане на армировката. Така положена, смолата образува гладка, еластромерна хидроизолационна мембрана, която е добре прилепнала, устойчива е на UV лъчи и е в контакт директно с основата.

От фирмата казаха, че Kemperol 2K-PUR е подходящ продукт за извършване на ремонтни работи, докато сградата е обитаема, защото изолацията не съдържа разтворители и няма мирис. В допълнение на това, характерният за изолацията бърз монтаж дава възмжност на Capital Roofing Co да се вмести в крайния срок и ремонтите работи на покрива приключват навреме за началото на празничния сезон.

Тъй като системата Kemperol 2K-PUR може да се използва за изпълнението на сложни детайли, беше възможно да бъде монтирано ново стълбище, без да се наруши хидроизолацията. Беше добавен нехлъзгав слой Kempedur за безопасно преминаване по време на извършване на покривните работи. Монтажният екип на Capital Roofing Co приключи ремонта на театър Greenwich на време, в рамките на золожения бюджет и придържайки се към всички изисквания.

Chris Shulver от Capital Roofing Co изтъкна: „Покривът на театъра се рушеше, което доведе до проникване на вода вътре в сградата и стичането й по седалките на театъра. Трябваше да спазим много кратки срокове и затова избрахме Kemperol 2K-PUR с харектерниия за системата бърз и лесен монтаж.“

„Фактът, че хидроизолационният продукт е екосъобразен и няма мирис също е преимущество за клиента, тъй като предоставя възможност ремонтните дейности да се извършват, докато сградата е обитаема. Театърът можеше да продължи нормалната си дейност, като отпадъците и миризмите, както и риска от пожар, бяха сведени до минимум, за да не бъдат обезпокоявани служителите и гостите на театъра.“

„С гарантиран живот 25 години от сертифициращия орган за енергийно ефективни продукти BBA, Kemperol 2K-PUR предостави перфектното решение за ремонта на театъра Greenwich.“

 

Театърът Greenwich е популярен местен театър, разположен близо до центъра на Greenwich в югоизточен Лондон. Театърът за първи път идва в Greenwich през 19-ти век по време известния великденски фестивал, в който ежегодно взема участие пътуващия театър Richardson. Оттогава в него са играли звезди като Mia Farrow, Charles Dane и Susannah York.

 

Източник: www.rcimag.co.uk