Изберете страница

Как да защитим сградата от този газ, който се среща в естествен вид в почвата

Не много познат, но неизменно присъстващ. Става дума за радон, естествено срещащ се, безцветен, безмирисен радиоактивен газ, произвеждан в резултат от разпада на радий, тоест, вследствие на процес, при който радиоактивна субстанция се преобразува спонтанно в друга субстанция, при което изпуска радиация. Самият Радий се произвежда в резултат от преобразуването на наличния в скалите, почвата и водата уран.

Според СЗО (Световната здравна организация), радонът е причина за повече от 3 000 смъртни случая от белодробни заболявания всяка година. Този проблем бе признат на международно ниво преди много години, а през последните две години, Европа провежда Европейски ден на Радона, с цел да повиши осведомеността на Европейските страни относно опасностите от радона. По време на второто издание, проведено миналия ноември, бяха поканени всички професионални органи и сдружения, интересуващи се от този проблем, да извършат дейности и действия, с които да привлекат вниманието на общественото мнение чрез публикации в пресата, информационни кампании, обучителни курсове и информация, целящи насърчаване на гражданите на Европа да вземат съответните мерки за намаляване на риска за тяхното здраве, причинен от дифузията на радон. Генериран непрекъснато от земната кора, особено от вулканичните скали, туф, пуцолан и някои видове гранит, радият може да бъде открит навсякъде в различни концентрации, като почвата е основният негов източник, от който газът радон прониква в нашите домове.

Международна ситуация

Единицата за измерване на радиоактивността на радона е Бекерел (Bq), като един Бекерел съответства на преобразуването на едно атомно ядро за секунда. В Европа средното ниво е около 59 Bq/m3, докато на глобално равнище, той се оценява на средно около 40 Bq/m3. Освен това съществуват и някои ориентировъчни стойности, макар те да не са недвусмислени на международно ниво, тъй като някои страни декларират препоръчителните нива. В повечето случаи обаче, те не са задължителни, с изключение на Швеция, Дания и Швейцария, като при достигане на тези нива, се препоръчва да се вземат корективни мерки за намаляване на концентрацията на радон в помещенията на закрито. Един документ, публикуван от СЗО през 2009 г., “WHO Handbook on Indoor Radon – a public health perspective”, съветва страните да установят прагова стойност за нивото на радиоактивност в домовете от 100 Bq/m3, като тази стойност не трябва никога да бъде по-висока от 300 Bq/m3, и също така препоръчва внедряване на ефективни политики, които да насърчат частните домове да измерват нивото на радон и да вземат мерки за намаляване на неговата концентрация, ако са необходими.

Европейски норми
През последните години, отделни държави и Европейският съюз и СЗО издадоха норми и препоръки за намаляване на нивото на концентрацията на радонов газ до под известни референтни стойности и представиха специфични инструкции за жилищни и работни помещения.

През 1990 г. Европейската комисия публикува Препоръка CEC 90/143, в която за жилищните домове бе препоръчана референтна прагова стойност от 400 Bq/m3. През 2009 г., въз основа на резултатите от многобройни епидемиологични изследвания, които определиха наличието на по-висок риск от образуване на белодробни тумори след експозиция на въздействието на радонов газ в затворени помещения, и публикуването на доклада “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, ЕС потвърди инструкциите в Европейската Директива относно защитата срещу радиация и въведе референтно ниво от максимум 300 Bq/ m3. Предишното ниво от 400 Bq/m3 бе отменено и, пре отсъствието на национални норми, вече не можеше да се взема като референтно ниво. На 17-ти януари 2014 г. Официалният вестник на Европейския съюз публикува Директива 2013/59/Евратом, която предизвика коренни промени в областта на йонизираната радиация, особено по отношение на радона. Новата Европейска Директива установи новите официални прагови стойности за концентрации на радонов газ (максимум 300 Bq/m3) и за радиация, излъчвана от строителни материали. Така, след публикуването си през 2014 г. изготвянето на национален план за контрол на радона стана задължително за всички страни-членки на ЕС.

Ситуацията в другите страни

Съединените щати. В Съединените щати концентрацията на радон е най-различна. EPA (Агенцията за защита на околната среда на САЩ) изчисли, че 21 000 души умират ежегодно в Съединените щати от тумори, провокирани от радон. Според EPA, нивото на концентрация на радон в интериорните помещения, по-високо от 4.0 pci/l (148 Bq/ m3), се счита за особено високо и трябва да се вземат мерки за неговото намаляване. В Съединените щати концентрацията на радон се измерва в пикокюри на литър въздух (pci/l), което отговаря на 37 Bq/m3.

Канада. Приети през 2008 г. насоките, издадени от Правителството на Канада установяват праг за концентрацията на радон в затворени помещения от 200 Bq/m3 и всеки път, когато средно-годишното ниво на радон превиши 200 Bq/m3 “в обичайно обитавани зони” трябва да се вземат корективни мерки. Тези зони се дефинират като всяка част от сградата с радон, в която хората прекарват поне 4 часа на ден, независимо дали това е жилищен дом или работна среда.

Австралия. Резултатите от национално изследване относно концентрацията на радон в сгради, извършено от ARPANsA, Австралийската агенция за радиационна защита и ядрена безопасност показаха, че средната концентрация на този газ във вътрешни помещения е около 11 Bq/m3, много ниско ниво и съвсем малко по-високо от нивото на радон във въздуха. Изследването обаче, разкри също така, че в някои райони нивата са по-високи от 400 Bq/m3, като в тези случаи трябва да се вземат мерки за намаляване на риска от белодробни тумори на обитателите и NHmRc (Националния съвет по здраве и медицински проучвания) препоръчва извършване на операции за почистване, ако нивото на средно-годишната концентрация на радон в жилищните домове превиши 200 Bq/m3.

Интервенция – единствената мярка

Техниките за намаляване, които се прилагат понастоящем работят съгласно известни принципи с използване на пасивни системи, които не са механизирани или активни системи, или такива, които консумират енергия. Ако радонът идва като цяло от земята, основната цел на прилаганите техники за намаляване трябва да бъде да попречи или ограничи навлизането на газа от земята. За да се постигне това, могат да се използват различни техники, като например вентилиране на подподови пространства под сградата, уплътняване на всички отвори в стени и подове, които са в контакт със земята, поставяне на помещенията в сградата под слабо положително налягане или изтегляне на газа от земята под сградата. Уплътняването на всички пукнатини или цепнатини по протежение на повърхностите на контакт между земята, стените и пода, лежащ върху земята също е полезна техника. Цялата повърхност на сградата може да се наложи да бъде запечатана с помощта на специална мембрана, устойчива на преминаване на радон. За да се избегне наличието на радон по време на строителството на сградага, освен вентилирането на подподовите пространства и изграждане на подземни кладенци с вентилационни канали около сградата, може да бъде поставена устойчива газова преграда.

Продукти в светлината на прожекторите

Радон, решенията, предлагани от MAPEI

ГАМАТА ПРОДУКТИ PLASTIMUL

Групата Mapei предлага четири продукта, които защитават сградите срещу проникване на газа радон от земята и създават преграда, която е непропусклива за този газ, сертифицирана от Д-р Kemski, експерт в службата по радон в Бон (Германия): PLASTIMUL 1K SUPER PLUS, PLASTIMUL 2K SUPER, PLASTIMUL 2K PLUS и PLASTIMUL 2K REACTIVE. Продуктите от гамата PLASTIMUL се използват за хидроизолиране на хоризонтални и вертикални фундаменти от бетон и тухлена зидария, като например мазета, подземни гаражи, водни резервоари, носещи стени и армирани бетонни конструкции под изолиращи замазки.

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS е сертифициран като пасивна преграда срещу радона, благодарение на своя коефициент на газова дифузия на радон от 7·81·10-13 m2s-1.
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS е едно-компонентна, предварително смесена, изключително гъвкава, с незначително свиване, бързо-съхнеща, с висока покривна способност, непропусклива битумна емулсия обогатена с полистиролови мъниста и каучукови гранули, които значително повишават покривната способност и води до по-ниска разходна норма за квадратен метър.

PLASTIMUL 2K SUPER

PLASTIMUL 2K SUPER е сертифициран като пасивна преграда срещу радона, благодарение на своя коефициент на газова дифузия на радон от 1.5·10-12 m2s-1.
PLASTIMUL 2K SUPER е двукомпонентна, изключително гъвкава непропусклива битумна емулсия без съдържание на разтворители, с полистиролови мъниста с висока покривна способност и незначително свиване. След изсъхване, което се извършва бързо, благодарение на пълнежа си от хидравлични свързващи вещества, продуктът образува изключително гъвкаво непропускливо покритие.

PLASTIMUL 2K PLUS
Благодарение на своя коефициент на газова дифузия на радон от 4.47·10-13 m2s-1, това е продукт, сертифициран като пасивна бариера срещу радона.
PLASTIMUL 2K PLUS е двукомпонентна, без съдържание на разтворители, изключително гъвкава, бързо-съхнеща битумна хидроизолационна емулсия, със съдържание на целулозни фибри.
След изсъхване, процедура, която е по-бърза благодарение на пълнежа си от хидравлични свързващи вещества, продуктът образува изключително гъвкаво хидроизолационно покритие.

PLASTIMUL 2K REACTIVE
Благодарение на своя коефициент на газова дифузия на радон от 4.35·10-13 m2s-1, това е продукт, сертифициран като пасивна бариера срещу радона. PLASTIMUL 2K REACTIVE е двукомпонентна, високо-еластична, еко-съвместима, инстантна битумна хидроизолационна емулсия без съдържание на разтворители, полагана чрез безвъздушно пръскане. Характеризира се с високата си степен на удължение (>1500%), висока способност за запълване на пукнатини, включително при ниски температури, и устойчивостта й на агресивни субстанции, които обикновено се срещат в почвата.

Непропускливи мембрани MAPETHENE

Групата Mapei предлага и непропускливи мембрани MAPETHENE (налични в Италия и други Европейски страни), които осигуряват защита срещу радон на конструкции под нивото на терена. Тези продукти бяха представени неотдавна на изложението MADE 2017.

Представляват пълна гама от самозалепващи битумни мембрани, съставени от смес от битум и специални добавки каширани с двойно-ламиниран филм от полиетилен високо налягане (ПЕВН). Разработени са да образуват външна непропусклива преграда, полагана върху зидарии или армирани бетонни конструкции под нивото на терена. Освен че осигуряват сертифицирана защита срещу радон, тези мембрани предлагат и други предимства:
• Мембраните MAPETHENE LT и MAPETHENE HT се полагат без нагряване и без нужда от горелка.
• Те се полагат лесно и монтажът им е бърз и елементарен.
• Залепват идеално към основите, благодарение на грундирането със специалния MAPETHENE PRIMER и
зимната му версия MAPETHENE PRIMER W.
• Имат вулканизирана странична ивица, която подобрява залепването на участъците на припокриване.
• Предварително формовани мембрани: по-голям контрол върху тяхната дебелина по време на производството
и абсолютна еднородност на сместа.

Гамата MAPETHENE е универсална продуктова система, подходяща за употреба както от работници, свикнали да полагат традиционни битумни мембрани, така и от такива, които са работили с други видове продукти. Системата е толкова лесна за полагане, че отличните резултати са винаги гарантирани.

MAPETHENE LT
Самозалепваща битумна мембрана, подходяща за полагане при температури до -5°C за осигуряване на непропускливостта на конструкции под нивото на терена. Нейният коефициент на дифузия на радон е 1.49×10-13 m2s-1.

MAPETHENE HT
Самозалепваща битумна мембрана подходяща за полагане при температури до +45°C за осигуряване на непропускливостта на конструкции под нивото на терена. Нейният коефициент на дифузия на радон е 4.04·10-13 m2s-1.

Източник: “Мапеи България”