Изберете страница

Демонстрационен павилион с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток беше официално открит в Научен комплекс 2 – БАН на бул. „Цариградско шосе” 72 в София. Той е разработен в рамките на проекта InDeWaG (“Industrial Development of Water Flow Glazing Systems”) с партньори от Германия, Испания и България. Финансирането е по програма „Хоризонт 2020″, направление „Енергийна ефективност”.

Сградата има фасади и вътрешни преградни стени от стъклопакети с циркулиращ воден поток. Задълбоченият мониторинг на павилиона ще предостави ценна информация за експлоатацията и живота на модулите. За спестените количества енергия и възможността за пазарна реализация на технологията.

Уникалният продукт на проекта InDeWaG предоставя решение за максимално оползотворяване на дневната светлина и постигане на оптимален вътрешен комфорт. Иновацията има за цел да допринесе за изграждането на сгради на бъдещето. Те ще трябва да отговарят на стандарта за сгради с почти нулево енергийно потребление.

Сградата е единствената по рода си в Европа.  Церемонията по откриването й е посветена на 150-годишния юбилей на БАН.

Проектът е добър пример за прякото въздействие на науката в живота ни и за трансфера на знания и иновации към бизнеса, каза зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. Тя съобщи, че усвоените до момента от България средства по програма „Хоризонт 2020″ са сто милиона евро, като очакванията са до края на следващия програмен период да достигнат 1 милиард евро.

 

Сградата беше открита от доц. Миглена Димитрова, директор на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) – БАН, акад. Юлиан Ревалски и зам.-министър Ангелиева, проф. д-р Дитер Брюгеман, координатор на проекта от Университета Байройт, Германия, проф. Белен Мореро от Университета в Мадрид, арх. Димитър Паскалев от „Архитектоника студио” и партньори в проекта за иновации във фасадните решения.

 
За сградата

Реализираният стъклопакет с размери 3 x 1.3 м се разполага вертикално. Той е приложим изключително за фасади на офис сгради. Модулът се състои от алуминиева рамка, в която е вграден стъклопакет с две камери (камера с вода и камера с газ). Идеята на разработката е водата да улавя слънчевата енергия и получената топлина от нея да бъде използвана за нуждите на сградата. Системата може да се използва за отопление, охлаждане и осигуряване на битова гореща вода. Това става възможно, тъй като стъклопакетите са свързани с термопомпа, която регулира температурата на водата в тях. Тази технология успешно замества уреди като климатици, радиатори, конвектори и др.

Павилионът е планиран да бъде сграда с почти нулево потребление на енергия. Нещо повече, той се очаква да произвежда повече енергия, отколкото е необходима за неговите нужди. Фотоволтаична система, монтирана на покрива, е проектирана да покрие разходите за електроенергия на павилиона.

По материали на:CityBuild.bg