Изберете страница

Публикувано на: 01.10.2018 г.

На 3 септември 2018 г. Европейската комисия публикува проучване за развитието на европейски подход за оценка на поведението при пожар на фасади на сгради. Изследването идентифицира и предлага два подхода за оценяване. Основен подход, който се базира на два стандарта за изпитване: британския BS 8414 и германския DIN 4102 и алтернативен подход за изпитване, разработен от изпълнителите на фасади.

Fire Safe Europe публикува прессъобщение и писмено становище относно предложените подходи за оценка на поведението при пожар. От тях се налагат два извода:

Fire Safe Europe (FSEU) настоятелно призовава Комисията да продължи с „алтернативния“ подход, предложен от изпълнителите и одобрен от държавите-членки и заинтересованите страни. Този подход предлага значителни подобрения в стандартните методи за изпитване, критерии и по-проста и ясна система за класификация;

Fire Safe Europe (FSEU) се противопоставя на „основния“ подход предложен, за да запази методите за изпитване на BS8414 и DIN 4102. Това не гарантира достатъчно ниво на безопасност при пожар, ще увеличи разходите и сложността и ще създаде условия за неравнопоставеност в строителния сектор.

Всъщност, предложените два метода за изпитване (BS 8414 и DIN 4120-20) са силно оспорвани.

По време на независимия оглед на сградата след пожара в Гренфел и проучване на общественото мнение, британският метод за изпитване BS 8414 е критикуван за това, че не е изпълнил в голяма степен целите си за даване на насоки за пожарна безопасност на фасадите. Поради критиките към метода за изпитване, British Standards Institution (BSI) се съгласи да започне процес на преразглеждане на BS 8414.

В Германия DIN 4102, част 20, беше допълнен с допълнителен метод за изпитване, тъй като властите заключиха чрез подробен анализ на голям брой пожари по фасадите, че методът не представя всички рискове, свързани с излагане на външен огън.

Основният аргумент в подкрепа на “основния” подход изглежда е, че съществуващите данни от изпитванията ще бъдат запазени за страните, които вече използват британските и немските методи (само четири от 28-те държави), въпреки че само 55 изпитвания са достъпни на уебсайта на BRE за британския метод.

Аргументът за „исторически“ данни не трябва да бъде важно условие за развитието на европейския подход за оценка на поведението при пожар на фасадите на сгради. Гарантирането на добро нови на безопасност при пожар трябва да бъде приоритет.

„Алтернативният“ подход предлага ключови подобрения, като: по добра оценка на разпространението на огъня и по-големи познания за изпитванията на фасадите. Този подход предлага също така само едно изпитване за конкретна фасада, което води до по-проста и по-ясна класификационна система, която може да се използва в целия ЕС.

Жулиет Албиак, управляващ директор на Fire Safe Europe (FSEU), казва, че: “Подходът за оценка на поведението  при пожар на фасадите, който отразява реалните сценарии за пожар, е от решаващо значение за осигуряване на пожарна безопасност на сградите. За да има достатъчно ниво на безопасност при пожар, трябва да се продължи с “алтернативния” подход. ”

Източник: БАИС