Изберете страница

„1,4 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени за саниране на жилищните сгради, като Министерството на регионалното развитие ще осигури равен достъп до финансиране на големи и малки жилищни сгради. Освен това вече ще могат да кандидатстват и съвсем малки сгради – с три жилища“

Това съобщи в Плевен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. Тя обясни възможностите за развитие на Плевен и региона чрез новите европейски програми, управлявани от министерството, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В срещата участваха областните управители на Плевен и на Ловеч Иван Янчев и Виктор Стойчев, кметът на община Плевен Георг Спартански и други. За да има равнопоставеност, жилищните сгради, които кандидатстват, ще бъдат категоризирани на малки и големи.

И за двете групи ще бъде разпределен отделен бюджет от общата сума 1,4 млрд. лв. В категорията малки жилищни кооперации ще са тези с между 3 и 36 апартамента, а големи – с над 36 жилища.

Новото е, че вече допустими за саниране ще бъдат и сгради с три жилища. Освен това решение за участие в програмата ще се взима с 50% съгласие на собствениците, а не със 100%, както беше до сега. Ще бъде въведено и обслужване на едно гише, което да улеснява гражданите.

Всички сдружения на собствениците, които подадат документи за саниране до края на март 2023 г., ще ползват 100% грант за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. За сдруженията, които ще вземат участие между март и декември 2023 г., безвъзмездната помощ ще е 80 %, като останалият ресурс от 20% трябва да се осигури от собствениците.

Условието за самоучастие е изискване на Европейската комисия.

„Предвидени са финансови инструменти за подпомагане на сдруженията, които имат проблем с осигуряването на собствен ресурс, както за самоучастие в програмата, така и за изготвянето на технически паспорт и енергийно обследване“, коментира Иванова.

Санирането на сградите ще има за цел постигането на енергоспестяване и по-висок енергиен клас “B”. Освен ремонти с изолация по фасади, покрив, нова дограма, допустими ще са мерки като нови системи за отопление, подмяна на тръбните разводи от вертикални в хоризонтални, осветление, ел.-инсталация, ВЕИ за ток или топла вода, но само в общите части.

Предстои също така и завършване на методическите указания и изготвянето на типови документи. Предвижда се на първия етап сдруженията да кандидатстват в МРРБ, а след това чрез обществени поръчки ще бъдат избрани специализирани компании, които ще оперират в шестте района за планиране, да управляват програмата.

235 млн. лв. от Плана за възстановяване са запланувани за енергийна ефективност на частните бизнес сгради от всички сектори. По тази програма ще се изисква 50% самоучастие на собствениците.

По Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще бъде допустимо саниране на еднофамилни къщи в 50 града на страната, но те трябва да попадат в цялостна проектна идея, която предвижда подобряване визията на район в града.

Плевен и Видин като центрове на растеж в Северозападен район за планиране ще имат достъп до бюджет от 226 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Двете общини ще могат да работят и по съвместни проекти. За останалите градски общини от района са на разположение 550 млн. лв. от програмата. Около 60 млн. лв. ще да бъдат инвестирани в Плевен и по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за подмяна на ВиК съоръженията.

Сериозни възможности пред региона дават и програмите за трансгранично, транснационално и териториално сътрудничество. Плевен има достъп до пет от тях, като с най-голям бюджет е програмата за съвместни проекти с Румъния.

Тя ще инвестира над 200 млн. евро в пограничните райони на двете държави. Сред приоритетите ѝ са подобряване на навигацията по река Дунав, модернизиране на железопътната свързаност – основно на гаровия комплекс в Русе, и пълно прединвестиционно проучване за изграждане на нови мостове над Дунав.

Над 86 млн. евро са средствата по приоритета „Зелен регион“, който ще финансира мерки за превенция от наводнения, за укрепване капацитета за справяне с тях в целия трансграничен регион, както и мониторинг и извънредни ситуации при наводнения и други.

 

Източник: stroiteli-bg.com