Изберете страница

Небостъргач, който може да пречиства въздуха около себе си, са проектирали амбициозни еко-архитекти. Сградата ще има модерен дизайн с много остъкления и изобилна зеленина. За него авторите на концепцията казват, че ще бъде построен от екологично чисти материали като конопобетон, дървен материал и биобетон. Това е с цел да се намали въглеродното въздействие на строителството с 50 процента в сравнение с традиционните материали като бетон и стомана.

Концептуалният проект е наречен „Градска секвоя“ (Urban Sequoia). Той бе създаден по повод конференция на ООН COP26 за изменението на климата в Шотландия.

Техническите детайли са оскъдни на този ранен етап, но небостъргачът ще усвоява до 1000 тона въглерод годишно, което е еквивалентно на „работата“ на 48 500 дървета. За се постигне това, сградата ще включва интегрирана технология за улавяне на въглерод. Идеята е с подобни мерки да се пречиства въздухът в непосредствена близост. В крайна сметка цели „гори“ от „градски секвои“ биха могли да трансформират градовете и дори да променят хода на изменението на климата.

„Това решение ни позволява да преминем отвъд нетната нула“, казват архитектите. „След 60 години прототипът ще е абсорбирал до 400 процента повече въглерод, отколкото би могъл да излъчи по време на строителството“.

Уловеният въглерод може да бъде използван в различни промишлени приложения, завършвайки въглеродния цикъл и формирайки основата на новото поколение икономика. Ако в сградата се интегрират системи за биомаса и водорасли, фасадите биха могли да превърнат сградата в източник на биогориво. То ще захранва отоплителни системи, автомобили и самолети.

Въпреки че „Градската секвоя“ е много амбициозно предложение и изглежда малко вероятно да бъде реализирано скоро, нуждата от подобна архитектура е крещяща. Глобалният сграден фонд е отговорен за 40% от всички емисии на CO2 в световен мащаб.

 

Източник: GreenTech.bg