Изберете страница

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Българска банка за развитие /ББР/ участва в договарянето на споразуменията за предоставяне на финансов ресурс по програмата.

По-надолу са представени връзки към Регистъра на подписаните договори за финансиране по програмата за Енергийно ефективно обновление на многофамилни жилищни сгради, както и към Регистъра на заявените искания за финансиране по Програмата, които се поддържат и актуализират от ББР.

Актуално състояние на програмата за Енергийно ефективно обновление на многофамилни жилищни сгради

Разпределение на сградите, одобрени за саниране по градове:

Актуално състояние на програмата за Енергийно ефективно обновление на многофамилни жилищни сгради

Съотношение брой сгради и етапи на изпълнение:

Актуално състояние на програмата за Енергийно ефективно обновление на многофамилни жилищни сгради

Стойности за саниране на разгърната застроена площ с ДДС към февруари 2017г.

Актуално състояние на програмата за Енергийно ефективно обновление на многофамилни жилищни сгради

Актуална информация за напредъка по програмата: данни по области за брой сключени договори, брой сгради със стартирали СМР, брой сгради, въведени в експлоатация, РЗП (м2) прогнозни стойности на ОП с ДДС, стойност на сключените договори с ДДС.