Изберете страница
Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) за трета поредна година се включи в инициативата на Renovate Europe – Renovate Day 2022.

Този път БАИС организира събитието и като част от сдружението „Да обновим България“, което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е  „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Конференцията се проведе в партньорство с Камара на строителите в България (КСБ) на 08.11.2022 г. в хибриден формат – от 14.00 ч. в зала 1.5 на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ № 6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Медиен партньор – вестник „Строител“.

Събитието премина при голям интерес от страна на бизнеса и лидерите на мнение в областта на зелените политики, енергийната ефективност и обновяването на сгради.

Конференцията започна с видеообръщение от Урсула фон дер Лайен – председател на Европейската комисия, която подчерта, че повишаването на енергийната ефективност (ЕЕ) на сградите е неизбежно в борбата срещу изменението на климата. Не само това, но обновяването ще помогне и за изграждането на независима от руския газ Европа. Програмата RePowerEU и вълната на обновяване допринасят за изграждането на по-устойчив Европейски съюз. Фон дер Лайен допълни, че желанието им е да се удвои скоростта на обновяване през настоящото десетилети и , че процесът е продължил дори и по време на пандемията, а благодарение на NextGenerationEU едни допълнителни 72,5 млрд евро ще се инвестират в обновявания.

Последва видеообръщение от Адриан Джойс – Директор на Renovate Europe Campaign.

Г-н Джойс започна с думите, че Renovate Europe Campaign съществува вече от 11 години като днес има 49 партньори, 18 от които национални. Директорът не скри радостта си от основаването на Renovate Bulgaria. Г-н Джойс наблегна и върху това, че сградният сектор в Европа използва 40 % от цялата произведена енергия и отделя над 35 % от всички емиции на C02, свързани с енергопотреблението. Без да се справи с това разхищение на енергия в сградите, ЕС никога няма да постигне дългосрочните си цели и целите, свързани с климата. Поради тази причина Европейската комисия е стартирала Европейската зелена сделка през октомври 2019 г. с предложение за преработване на Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Сред очакваните промени е въвеждането на мнимални енергийни характеристики на сградите (MЕPS), които ще изискват от всяка държава членка да въведе подобрено ниво на енергийни характеристики на всеки сегмент на една сграда.  Г-н Джойс засегна темата и с финансирането и допълни, че безвъзмездните помощи за обновяване могат да бъдат само средство за стартиране на вълната на обновяване.

В своето видеообръщение Радан Кънев – депутат от Европейския парламент и докладчик по Директивата за енергийните характеристики на сградите, пожела да изключи някои от клишетата, свързани с обновяването на сгради.

На първо място не става дума за задължение, което европейските институции вменяват на българските институции и граждани. Тук не е въпрос на политика, а на интерес. Интересът на домакинствата, на бизнеса, на държавите и ЕС. Обновяванията водят след себе си последици като намаляване на сметките в отоплителния сезон, конкурентоспособност на предприемачите, намаляване на зависимостта от руския газ и постигане на климатичните ни цели. Когато говорим за ЕЕ не трябва да си представяме предприемачи, които осъществяват обновявания и бенефициенти, които реализират съответни икономии. Трябва да мислим за ЕЕ и свързаните с нея дейности като цялостна политика, която обхваща не само сферата на регионалното развитие и строителството, но преди всичко представата ни за публичните средства. Политиката за ЕЕ трябва да я разбираме като приоритет на частните финансови пазари, насочен, реализиран и подпомаган от публичните власти и публичната регулация. За да постигнем дългосрочните си цели трябва да сме наясно, че частните финансови пазари са основния определящ фактор.

С видеообръщение се включи и Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства.

Г-н Пеканов изрази мнение относно инвестициите за ЕЕ и това как ще се провеждат по един съвсем нов подход, отразяващ индивидуалните мерки за обновяване на всяка една сграда. За първи път ще се въведат и мащабни субсидии за зелено производство на енергия, както и за съхранение на енергия за индивидуалните потребители, но и за индустриите и то на търгов принцип. Заложени са и съпътстващи инвестиции за дигитализация, подновяване на енергопреносната мрежа за справяне с все по-навлизащия дистрибутиран модел на електропроизводство. Г-н Пеканов допълни и, че в законодателството ни предстои да се въведе дефиниция за енергийна бедност.

На място в залата бе Ивайло Алексиев  – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Според г-н Алексиев обновяването може да разкрие множество възможности и да генерира широкообхватни социални, екологични и икономически ползи. По-добрите и по-качествени енергийно ефективни сгради ще подобрят качеството на живот на гражданите и ще облекчат енергийната бедност. Същевременно ще донесат допълнителни ползи за здравето, по-добри нива на комфорт на закрито, работни места и още много ползи за икономиката и обществото.

Архитект Иван Шушков – министър на регионалното развитие и благоустройството изпрати поздравителен адрес, в който благодари на Renovate Bulgaria за неспирната работа върху темата за енергийната ефективност. Според министър Шишков привличането на вниманието на специалистите и на обществото като цяло към ЕЕ е устойчиво решение за постигане на стратегическите цели за намаляване на потреблението на енергията, преодоляване на опасностите от енергийна бедност и загуба на конкурентоспособност на българската индустрия.

Дискусията откри инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria.

Инж. Николов представи основните теми от европейския ден на обновяването състоял се на 27.10. в Брюксел. Ключовите моменти от събитието там са били преразглеждането на EPBD, важната роля на минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), както и различните методи за финансиране на енергийните обновявания на сградите.

Последва видео от Питър Робъл, представител на Кнауф Инсулейшън в Словакия и ръководител на Buildings for the Future, водеща асоциация за защита на интересите в областта на строителството и обновяването на сгради, която е и част от Renovate Slovakia. Г-н Робъл сподели част от процеса по обновяването на сгради в Словакия и представи две програми за стимулиране на обновяванията по многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. Първа бе програмата за многофамилни жилищни сгради – National housing development fund (Национален фонд за жилищно строителство), създадена през 1996 г. и предоставя заеми за обновявания в размер на максимум 75 % от стойността на ремонта. Представи се и новата им програма за еднофамилни жилища, създадена едва тази година с име „obnov dom”, което означава „обновена къща“ като се финансира от Фонда за възстановяване и устойчивост. Г-н Робъл не скри, че по програмите им се извършват големи комуникационни кампании и дори министър-председателят ги подкрепя и в това се крие големият им успех.

Иван Крофарт представител на Световната Банка, изнесе  доклад, изготвен от екипа им за техническа помощ за подкрепа на вълната на обновяване в България.

Пазарният им анализ е показал недостатъци в три основни области. Енергийните обследвания и сертифицирането на сградите, където броят на специалистите е недостатъчен и има липса на програми за сертифицирани одитори, което от своя страна води до не особено високо качество на одита, проектите и неразбиране на част от ползите от обновяванията от проектантската общност. Това се отразява върху проектната документация, което води до третата основна област –  реализацията на проектите и строителната дейност на обекта.

Инж. Йордан Николов представи и становище от името на Renovate Bulgaria по обявените Насоки за  кандидатстване за БФП по програма 9а от НПВУ.

С презентации се включиха и Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА, която сподели резултатите от проекта SheeRENOV и Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, който засегна въпроси относно обучението и квалификацията на кадрите по цялата верига на процеса на обновяването. .

Г-жа Наньова представи основните резултати и препоръки от проекта „SheerRENOV“. Според резултатите 93% от съществуващия жилищен фонд  е енергонеефективен. От обновяване се нуждаят 1,291,549 еднофамилни и 66,865 многофамилни сгради. До 2030 г. е планирано обновяване на мин. 12 хил. от многофамилните и 16 хил. еднофамилни сгради. (Дългосрочна стратегия). С  досегашната практика със 100% публичен ресурс са обновени под 3 хил.сгради. Нуждаем се от бърза смяна на модела и привличане на частно финансиране.

Г-н Драгомир Цанев показа някои от предизвикателствата пред обновяванията – липса на изисквания за квалификация вкл. в обществените поръчки, ниско търсене на „зелени“ сгради от пазара и недостатъчни връзки с бизнеса, лошия имидж на строителната професия и др. Бяха представени и някои от решенията, а именно фокус върху дигитализацията, иновациите и кръговата икономика, система за продължаваща професионална квалификация и др.

Видео от събитието тук.

 

Източник: БАИС