Изберете страница
 
БАИС – партньор за България на кампанията “Renovate Europe”. 
 
Най-чистата енергия е спестената енергия!

Франц Тимерманс: „Обновяването е леснопостижим начин за постигане на ниски емисии и създаване на работни места“.

Това е ВАШИЯТ момент, беше ключовото послание на изпълнителния вицепрезидент на ЕК, Франс Тимерманс  по време на  Деня на „Renovate Europе”, който се проведе на 27-ми откомври 2020 г. /REDay 2020/. Като направи препратка към националните планове за устойчивост и възстановяване, които страните – членки трябва да представят, Тимерманс подчерта широката подкрепа за обновяването: „Никога досега не съм вижал такъв ентусиазъм от страните – членки за нито една инициатива (…) те знаят, че обновяването  е леснопостижим начин за постигане на ниски емисии и създаване на работни места.“

REDay 2020 направи преглед на областта на реновиране на сградите в Нацоналните планове за устойчивост и възстановяване, които трябва да бъдат представени до м. април 2021 г. С помощта на националните партньори на Renovate Europe и благодарение на интервютата с министри от тези страни, членове от Европейския и националните парламенти, REDay 2020 се фокусира специално върху това как 3 държави – членки /Франция, Италия и Ирландия/ приоритизират енергийно-ефективното обновяване в своите национални планове.

Ирландия си поставя амбициозни и прецизни цели за обновяване

Иймон Райън, министър на околната среда и климата, обясни, че Ирландия си е поставила за цел да обнови 500 000 домове до 2030 г. / това е еквивалент на приблизително една четвърт от ирландския сграден фонд/ до клас минимум В2, с  цел редуциране на емисиите до 50% през следващото десетилетие. Целта  е тези домове да бъдат въглеродно неутрални до 2050 г. За постигане на тази амбициозна цел Ирландия ще насочи към обновяването на сгради финасиране от Пакета за възстановяване на ЕС. Министър Райън обясни, че: „В юлските стимули беше критично важно да посочим, че допълнителни 100 милиона евро ще бъдат осигурени през следващата година за проекти в тази област (…). Тези 100 милиона ще бъдат добавени до почти удвоения национален бюджет за обновяване през следващата година.“

Италия вижда добри резултати при иновативните схеми за данъчни кредити „Супереко бонус“

Антонио Мисиани, заместник министър по финанси и икономика, обясни, че Италия вече е видяла потенциал в сектора на  обновяването на сградите, още преди избухването на пандемията. Заместник министър Мисиани потвърди, че Италия е представила пред Европейската комисия първи проекто-план за възстановяване и устойчивост. В предложението Италия отделя 17% от всички ресурси (33 милиарда Евро) за сградно обновяване, която част ще бъде използвана за удължаване на срока на действие на Супереко бонус, предвиден  да приключи през 2021 г.

Заместник министърът добави, че те са напълно убедени в положителните резултати от схемата на данъчно кредитиране, защото тя е печеливш план за семействата, за икономиката и за околната среда.

Франция се фокусира върху ангажиране и преквалифициране на местната работна сила

Маржолен Мейнер–Милферд, член на френския парламент, представи историческа обосновка защо енергийното обновяване е толкова важен приоритет в Националния план за възстановяване на Франция – „Франс Реланс“. Френският депутат си спомни протестите на жълтите жилетки от 2018 г. Те се появиха в резултат на налагане на водороден данък на изкопаемите горива. Това щеше да  увеличи финансовия натиск върху домакинствата с ниски доходи и домакинствата от селските райони. Продължителният локдаун през пролетта на 2020 година извади на преден план важността на комфорта и уюта у дома.

Маржолен Мейнер–Милферт подчерта, че във Франция казват “quand le bâtiment va, tout va”, което означава, че строителният сектор е безопасният начин да се поддържа  развитието на икономиката. Тя допълни, че планът се появява в точния момент. “Парите са налице, а планирането е изпълнено – ние знаем какво трябва да правим. Така че това, което ни остава е да управляваме обновяването на сградите във Франция – ние трябва да се фокусираме върху хората, които ще свършат работата! Трябва от мислене да преминем към работа“.

С оптимизъм към 2021

Вълна на оптимизъм премина през REDay2020, докато говорителите гледаха напред към хоризонта на изпълнението на Националните планове за възстановяване и устойчивост и следващата ревизия на EPBD (Европейска директива за енергийно поведение на сградите).

 

Източник: БАИС