Изберете страница

Изпълнителният директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) инж. Йордан Николов, взе участие на събитие, организирано от община Брезово и Клъстер Зелена Синергия, партньори по проект REVERTER, който цели намаляване на енергийната бедност в района, чрез създаване на пътни карти за повишаване енергийната ефективност в жилищни сгради и Едно гише за обновяване в община Брезово.

Темата на информационната среща беше Топлоизолация в жилищни сгради, като целта беше да се запознаят всички заинтересовани граждани с ползите от обновяване на жилищните сгради, видовете топлоизолационни материали и често срещани грешки при полагане на топлоизолация. За лектори бяха поканени експерти в топлоизолациите – инж. Огнян Цонков, представител на Баумит България ЕООД, както и инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Събитието предостави неформално пространство, където гражданите имаха възможността да задават въпроси и да обсъждат проблеми с експерти по енергийна ефективност и да получават своевременни и персонализирани  съвети за обновяване на своите домове.

 

Събитието стартира с представяне на Едно гише за обновяване – Брезово, създадено в рамките на проект REVRETER.

Инж. Даниела Костова от Клъстер Зелена Синергия, представи концепцията за “Едно гише за обновяване”, която има за цел да улесни процеса по обновяване на сградите в Община Брезово като предоставя на гражданите цялостна подкрепа във всеки един етап на обновяването. Концепцията включва както физически офис в сградата на община Брезово, така и онлайн платформата: www.reverter-brezovo.bg, която събира на едно място всички необходими услуги и информация, свързани с процеса по обновяване на жилищни сгради.

Дейностите, които ще се извършват в Едно гише за обновяване в Община Брезово ще обхващат:

  • Повишаване осведомеността относно ползите от енергийното обновяване.
  • Информираност и обучение на гражданите за енергийна ефективност в дома
  • Предоставяне на информация за възможности за обновяване
  • Предоставяне на информация за наличните схеми за финансова подкрепа
  • Извършване предварителен анализ за допустимост при кандидатстване по програми за финансиране на мерки по енергийна ефективност.
  • Експертни съвети по въпроси за обновяване на сградите и насочване на гражданите към подходящи експерти, инженери и организации.

На презентацията представена от инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) бяха показани различните видове топлоизолационни материали и техните характеристики, а също така обърна внимание на често срещаните проблеми при изпълнението на топлоизолационни работи и подчерта важността на правилното изпълнение на топло- и хидроизолациите при обновяване на сградите. Инж. Николов представи практически примери за неправилно изпълнени топлоизолационни системи и даде препоръки за избягване на тези грешки, като обясни как правилно положената топлоизолация може да предотврати бъдещи проблеми като влага, мухъл и компрометиране на фасадата на сградата.

Събитието продължи с дискусия в неформална обстановка, където гражданите можеха да задават конкретни въпроси и да получат експертен съвет от лекторите.

В рамките на проект REVERTER ще бъдат организирани серия от подобни събития по различни теми, като следващото събитие ще е на тема ВЕИ в домакинства и ще се проведе през юли, отново в гр. Брезово.

Последвайте фейсбук страницата на Едно гише за обновяване – Брезово, както и следете на сайта www.reverter-brezovo.bg, за да полувавате своевременна информация за всички предстоящи събития и инициативи по проекта.

 

Източник: https://greensynergycluster.eu/