Изберете страница

24оноф“, стартираща технологични компания в Лондон пусна ново приложение за уеб и смартфони за строителния пазар, след като беше успешно тествано при 50 малки фирми в областта на строителството, водопроводните и електротехническите услуги и поддръжката на сгради в цяла Великобритания.

Според комсултантската фирма „МакКинси“, строителството е най-слабо дигитализираният сектор в Европа., една от основните причини за което е, че секторът все още разчита на хартията при планиране и управление на проекти.

Именно това е проблемът, който „24оноф“ цели да реши – използването на хартия създава трудности при планирането и овладяването на различни ситуации в напрегнатото ежедневие. По този начин се губи ценно време в малките строителни фирми, които работят с хартия. Изпращат се грешни фактури, при което се губят пари и се създават конфликти между клиентите и изпълнителите.

„„24оноф“ замести употребата на хартия с лесно за работа приложение за уеб и за смартфони, подходящо за служители в строителството от всички възрасти“, посочи Сондре Бласмо, изпълнителен директор на фирмата.

Софтуерът дава възможност на строителите да следят човекочасове, да споделят напредъка по проектите и да отбелязват отклонения. Така служителите в офиса ще имат цялостен поглед върху проекта и ще могат ефективно до работят по фактурирането, управлението и контрола на качество и безопасност на проектите.

Намалете административните разходи на половина

В момента софтуерът се използва от повече от 5000 строители в северна Европа, предимно в Норвегия, Швеция и Дания.

„Осъзнахме, че трябва да разработим уникален и персонализиран софтуер за всички малки строитилни фирми във Великобритания. Създадохме продукт, който да помогне на фирмите да намалят времето, което отделят за изготвяне на докуметация и административни дейности средно с 50%“, отбеляза Олe Йорген Нас, директор на отдел продуктово развитие.

По думите на Сондре и Оле повечето от фирмите, взели участие в тестването са закупили софтуера.
„Служителите ни се справят добре с използването на приложението на телефоните си, така че имам ясна представа колко часа са работили през седмицата и това прави издаването на фактури по-бързо“, сподели Джон Майо, управител на „Майо Електрикал“ и един от клиентите на „24оноф“.

Безплатно за малки екипи

За успешното пускане на пазара на новото приложение, фирмата предлага екипи до 3-ма служители да използват софтуера напълно безплатно без ограничения във времето. Без скрити такси.

„Предлагаме безплатна употреба на софтуера за малки фирми, защото смятаме, че е важно да се насърчи предприемачеството в Обединеното кралство. Строителството е неразделна част от обществото. Ако строителите се справят добре, това ни дава основание да продължим, докато израстваме заедно“, посочи Сондре.

„24оноф“ e софтуерна компания, която предлага услуги за проследяване на времето, управление на проекти и контрол на качеството и безопасността.

www.roofingtoday.co.uk