Изберете страница

Бамбукът като строителен материал се е използвал още от древността. По традиция се свързва с културите на Централна и Южна Америка, Азия и южната част на Тихия океан. Намира приложение в изграждането на цели домове и сгради. Те са устойчиви на земетресения и могат да оцелеят при силни ветрове и бури. С напредването на технологиите обаче използването на този прекрасен материал е сведено до минимум. А конструкциите от бамбук остават едни от най-екологичните и икономични решения дори в наши дни. Друго предимство, свързано с променящия се климат и изчерпването на горските ресурси, е това, че култивираният бамбук може да бъде и идеална алтернатива за дървесината.

Предимства

Бамбукът предимно се използва в строителството като средство за изграждане на структурна рамка, където подът, стените и покривът са свързани помежду си и разчитат един на друг за пълна стабилност.

Бамбукът, който може да бъде нарязан и ламиниран на листове и дъски, е идеален строителен материал. Той е издръжлив, устойчив и екологичен. По отношение на опън той е здрав като стоманата и тъй като е цилиндричен и кух, е по-здрав от бетона по отношение на компресията, като по този начин осигурява високо съотношение на якост към тегло. Освен това е много по-лек от традиционно използваните строителни материали като дърво, бетон и стомана.

Изключително гъвкав (еластичен), бамбукът може да се използва за изграждането на всякакви форми чрез прилагане на топлинни техники за обработка. Той е естествено водоустойчив и за разлика от дървото, при него не се наблюдава тенденция да променя формата си поради топлина или влага.

По отношение на неговата пожароустойчивост, строителите, които използват бамбук, предпочитат предварително да бъде обработен с боракс или борна киселина. Но самото му високото съдържание на силикатна киселина в основата на бамбука също позволява да бъде силно огнеустойчив. Той може да устои на температури до 400 градуса по Целзий.

Приложение на бамбука в строителството

Високата якост на този материал го прави лесно приложим за изграждането на ферми за покриви, като се използват бамбукови греди и рамки. Лек и еластичен, той е напълно приложим и и изграждането на стени. Неговата гъвкавост прави структурата силно устойчива на земетресения. А в случаи на природно бедствие и разрушаване на построеното, той съвсем спокойно може да бъде използван повторно, без да причинява големи загуби.

Бамбукът може лесно да замени дървения материал при употребата му за изграждането на рамки вратите, както и за дограма. А за покриване на рамката спокойно могат да се използват капаци от бамбукови рогозки и бамбукови панели.

Бамбукът може лесно да замени и металните скелета, които се използват в строителството.

А също може да се използва и за полагане на фундамент на сградата. Това може да стане само след подходяща обработка. Контактът с влагата може да доведе до гниене или развитие на гъбички. Изолационните свойства на бамбука го правят приложим и за подови покрития, тъй като осигурява нужната топлина през зимата и запазва хладнината през лятото.

Недостатъци

Ако не е третиран, бамбукът развива гъбички и привлича насекоми като термити, мравки и бръмбари, защото съдържа високи нива на нишесте. Затова, за да може да е устойчив на тях, първото важно нещо е той да бъде правилно събран – обикновено когато бамбуковата култура е на възраст от 3 до 5 години, след това обработен и изсушен правилно. Събирането му твърде рано компромитира устойчивите му качества. Сред недостатъците, освен, че няма добра пожароустойчивост, заради която трябва задължително да бъде обработен предварително, е и този, че няма и добра слънцеустойчивост при пряко излагане на UV лъчи и влага. А това може да доведе до излишно подуване или до свиване и/или напукване. Намирането на надежден доставчик на бамбук за строителството, особено когато говорим за Европа, където нямаме пряк досег с този материал, също е предизвикателство. А и самият процес на транспорт и внасяне би ускъпил стойността му значително.

Особености

Една от трудностите, пред които се изправят специалистите, използващи бамбук като строителен матераил, е свързването на отделните парчета. Тъй като лесно може да се нацепи, свързването му с традиционните техники като болтове, винтове и пирони (които се прилагат при работата с дърво например) не е препоръчително. Ако се използват техники на връзване, също няма да има добри резултати. Причината е, че връзките ще се разхлабят поради разширяването или свиването му.

Като естествен строителен материал, създаден от природата, а не от човешка ръка (по калъп, както се казва) отделните парчета често са с различна дължина и/или широчина. Затова, за да бъде здрава конструкцията, се налага той да бъде съединен чрез арматурни пръти и бетонов разтвор. Прилагат се и специални техники на закрепване посредством използването на найлон, стомана или растителен шнур.

Една от най-често прилаганите техники е използването на болтове във връзките, последвано от запълване на областта с хоросан. Този метод предпазва бамбука от счупване, когато върху него се постави тежък товар. Други важни техники, които изискват добри познания и опит при използване на бамбука като строителен материал, са правилното снаждане на бамбукови стълбове. А също и свързването на хоризонтални и вертикални елементи.

 

Източник: 1kam1.com