Изберете страница

Максимизирането на използването и потенциала на съществуващия сграден фонд са ключови средства за справяне с недостига на жилища в Германия и за стимулиране на декарбонизацията на сградния сектор, твърдят Сибил Щойер и Лиза Грааф от Институтът по енергийните характеристики на сградите в Европа –  Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Трябва да се премахнат пречките пред енергийното обновяване, а на заинтересованите страни в сектора да се даде сигурност за дългосрочно планиране, заявиха те пред Clean Energy Wire. Добрите примери ще бъдат от съществено значение за осигуряване на подкрепа за енергийния преход в сградния сектор, а мерките трябва да гарантират, че уязвимите домакинства ще се възползват в най-голяма степен от наличната подкрепа.

Clean Energy Wire: Решението на германския Конституционен съд относно отменянето на дълговете на държавата застрашава много от внимателно изготвените компромиси, които правителството постигна в областта на политиката за климата и енергетиката през изминалата година. Кои от тези компромиси според вас трябва да останат?

Сибил Стьовер (ръководител на BPIE Берлин), Лиза Грааф (старши ръководител на проекта): Фондът за преобразуване на климата се фокусира върху финансирането на енергийно обновяване в сградния сектор – приоритетна област за действие за декарбонизиране на германската икономика. Преразпределянето на приходите от търговията с емисии към енергийно обновяване е полезно по няколко начина: то спомага за декарбонизацията на сградния фонд, подобрява комфорта и здравето, намалява разходите за енергия, както и повишава стойността на сградите.

Инвестициите ще бъдат направени само ако има ясна и стабилна политическа рамка, която включва дългосрочни цели и схема за подпомагане. Ето защо е от ключово значение да се запази подкрепата за енергийното обновяване на сградите. По-конкретно, въпреки многобройните ползи, съществуват много пречки по пътя на изпълнението на дълбокото обновяване. За да се гарантира високо качество и достъп до финансиране, е важно да се поддържа целият пакет за подкрепа, включително и за консултантски услуги.  

И накрая, важно е да се осигури постоянна подкрепа за серийното обновяване. Ако искаме да постигнем целите в областта на климата, практиките за обновяване трябва да станат по-малко трудоемки и по-бързи, за да се ускори декарбонизацията.

Политиката през 2024 г. в Европа е доминирана от изборите за Европейски парламент през юни. Кои теми, свързани с климата и енергетиката, според вас трябва да се превърнат в приоритет преди изборите – и кои ще бъдат на дневен ред пред новоизбраните Парламент и Комисия по-нататък след това?

Независимо от политическите промени, трябва да се гарантира, че участниците по веригата на стойността знаят какво да очакват, за да могат да се направят нужните инвестиции. Прилагането на новата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD) трябва да гарантира точно това: осигуряване на яснота за това кои части от сградния фонд ще трябва да бъдат енергийно обновени, кои са дългосрочните цели и как да се осъществи постигането им.

Кои други теми и събития в Германия и извън нея според вас ще определят – или трябва да определят – дебата през следващата година в областта на адаптирането към климата и защо?

Следващите години ще бъдат от ключово значение, за да се гарантира, че всяка енергийно ефективна мярка в строителния сектор е съобразена с целевите групи и гарантира, че уязвимите домакинства и домакинствата с ниски доходи ще се възползват в най-голяма степен от наличната подкрепа. Трябва да отговорим на жилищната криза, като използваме максимално съществуващия сграден фонд.

Комуникационната кампания ще бъде от съществено значение, за да се предаде посланието за “защо” и “как” на енергийния преход в сградния сектор. Практиките на обновяване ще трябва да се променят към по-стандартизирани, по-добре координирани и цифровизирани процеси, за да се ускори производителността в строителния сектор и от там декарбонизацията. И накрая, очакваме да видим по-ефективна Таксономия на ЕС, тъй като от 2024 г. нататък ще бъдат обхванати повече дружества.

 

Източник: Renovate Europe Campaign