Изберете страница

Австрийско посолство, Търговски отдел (Advantage Austria) Ви кани на Международния конгрес GreenTech Days meet Future of Building 2024, който ще се проведе на 17 – 18 април 2024 г. във Виена. Фирми и експерти от повече от 80 националности ще дискутират теми, проекти и продукти в областите „Зелени технологии“ и „Устойчиво строителство“. Форумът ще бъде хибриден, имате възможност да участвате и онлайн.

Ефективност/зелено строителство:

Енергийно–ефективни сгради, строителни материали, изолационни материали и др.: проектиране, архитектура, градско планиране, строителни технологии.

Строителство/инфраструктура:

Инфраструктура: новости от строителството и инфраструктурата, вкл. съвременни строителни материали, иновативни методи на строителство, стратегии за планиране, ориентирани към бъдещето, интегриране на роботика, техники за строителство от дървен материал и дърво, интердисциплинарно сътрудничество и много други.

Околна среда:

Управление на отпадъците, рециклиране, кръгова икономика, превръщане на отпадъците в енергия, ресурсна ефективност, управление на водите, водоснабдяване, пречистване на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, филтърни системи и др.

Енергия: 

Водноелектрическа енергия, вятърна енергия, слънчева и фотоволтаична енергия, биомаса, биогорива, биогаз, термопомпи, геотермална енергия, водород, съхранение на
енергия и др.

Във втория ден на събитието са планирани следните полудневни екскурзии: Enviroment / Energy, Energy / Efficiency / Green building

Защо да участвате?

Това събитие дава възможност за контакти с около 1 000 експерта и компании от повече от 80
страни. Възползвайте се от платформата, разгледайте профилите на останалите участници и заявете предварително своите срещи, открийте нови възможности за сътрудничество и бизнес, намерете нови международни бизнес партньори и експерти.

Допълнителна информация за събитието, форма за регистрация, програма и списък с участниците можете да намерите на страницата на събитието.

Работният език на конференцията е английски. При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към Петя Галинова,тел. +359 888 28 43 48.

 

Източник:https://stroiteli.bg/