Изберете страница

Тъй като разходите за закупуване на нов дом се увеличават непрекъснато, много хора търсят различни начини да добавят допълнително жилищно пространство към домовете си. С което се избягва стреса от преместване, натоварва се значително по-малко семейния бюджет и не на последно място се увеличава стойността на съществуващия имот. Какви са предимствата за преобразуване на таванското помещение и предлаганите продукти за адекватно му изолиране?

Въз основа на нарастващите цени на недвижими имоти, не е изненадващо, че броят на хората, живеещи с родителите си, е все по-голям. Повече от 25% от хората на възраст между 20 и 34 години попадат в тази категория. Това прави семейният живот все по-труден и необходимостта от допълнително пространство расте.

В зависимост от структурата на покрива максимизирането на пространството чрез преобразуване на тавана е един от най-лесните начини за получаване на допълнителна жилищна площ.

Има различни методи за преобразуване на таванското помещение в зависимост от вида на тавана и покривната конструкция. Винаги, когато става въпрос за проект за ремонт и преустройство на таванско помещение има един много важен фактор, който трябва да се вземе под внимание. Това е нуждата от висококачествена изолация.

Isover предлага пълната гама от продукти за едно перфектно таванско помещение.

Isover UNIROLL PLUS са компресирани ролки от стъклена минерална вата за топлоизолазия, звукоизолация и пожарна защита на жилищни сгради. Продуктът е с много добри топлоизолационни характеристики и възможности за разнообразно приложение. Предлага се на ролки, за по-лесно пренасяне и пестене на място на обекта по време на монтажа.

Лесна инсталация в покривни и стенни дървени конструкции. Isover UNIROLL PLUS е еластичен и устойчив на натиск. При 2 см по-голяма широчина от тази между гредите, продуктът се заклещва без допълнително закрепване. При полагането може да бъде пробиван от окачвачите на системите за сухо строителство. Това ще елиминира пространствата без изолация около тях, които представляват топлинни мостове.

За да се избегне образуването на топлинни мостове, препоръчително е изолацията между гредите да е в два слоя. При монтаж горният слой задължително трябва да покрива местата на снадката на долния слой.

Ватата няма нужда от механично закрепване. Необходимо е само да се постави между гредите, така че да запълни цялото пространство без да оставя фуги. Благодарение на еластичната си форма материалът надеждно се фиксира в конструкцията.

За постигане на оптимална въздухонепроницаемост на конструкцията ISOVER препоръчва полагането на климатичната мембрана Vario КМ Duplex и нейните аксесоари.

Когато говорим за Мулти-Комфортно (пасивно) строителство, продуктът отговарящ на всички изисквания за топлоизолация на ниво Пасивна сграда е Isover FORTE ROLL. Това са ролки от стъклена минерална вата с отличен коефицент на топлопроводимост ʎD= 0,034 W/mK. Предназначена за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита в жилищни и индустриални сгради, където изолацията не се подлага на механично натоварване. Подходящи за изолация на:

  • Скатни покриви и тавански помещения
  • Преградни стени
  • Стени на сграда с дървена конструкция
  • Окачени тавани

 

При ремонт или преустройство на таванско помещение не само се осигурява необходимото допълнително пространство, но и може и да се добави до 20% към стойността на дома.

Ватите ISOVER могат да се инсталират в различни детайли от сградата, за да отговорят на широк спектър от U-стойности. Това може да помогне на семействата да живеят по-удобно в рамките на своето жилище и да получават по-ниски сметки за енергия. Ако е необходима допълнителна информация, когато става въпрос за детайли и изчисляване на U-стойности, центъра за обслужване на клиенти на Isover може ви окаже пълно съдействие. От него може да получите насоки за подходящи продукти, които да се използват, за да отговорят на вашите строителни изисквания.

Източник: СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД