Изберете страница
Правителството отмени решение на служебния кабинет, с което е одобрен проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Със същото решение се оттегля предложението за неговото разглеждане в Народното събрание.
 
Законопроектът предвижда да се регламентира статутът „търпимост“ на строежи или на части от тях, които съгласно ЗУТ са елементи на техническата инфраструктура и които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени без необходимите строителни книжа.
 
Решението на Министерския съвет има за цел да даде възможност на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което встъпи в длъжност след сформирането на редовно правителство, да направи анализ на проекта и евентуално да внесе промени в него.
 
Източник: stroiteli-bg.com