Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и КСБ – Пловдив организират обучителен семинар на тема: „Почти нулево-енергийни сгради. Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“. Семинарът ще се проведе на 14 юни 2019 г. в залата на КСБ – Пловдив с адрес: бул. “Марица” № 154, ЖСК “Хеброс”, секция А, етаж 3.

Срокът за регистрация и заплащане на обучението е 05 юни 2019 г. Можете да заявите участие като попълните следната електронна форма.

Обучението цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място, и желаят да получат удостоверение за това.

Участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

Топлинна изолация в сградитеОсновни понятия. Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи.

ТОПЛИННИ МОСТОВЕ В СГРАДИТЕ – Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени.  Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.

ПРОЗОРЦИ – Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.

ВЪЗДУШНА ПЛЪТНОСТ НА СГРАДИТЕ – Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.

ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ – Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.

Ще бъдат проведени упражнения по въздухоплътност и практически изпит на макетите. Обучителният курс ще завърши с писмен тест. Успешно издържалите теста ще получат сертификат.

Програмата е изготвена и се провежда от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Повече информация за обучението и програмата може да намерите тук.

Организатори и партньори на събитието са:

Събитието се осъществява с подкрепата на:

Източник: БАИС