Изберете страница
На уебинара, проведен по време на Европейската седмица на пожарната безопасност 2023, беше обсъдена сложната връзка между пожарната безопасност и принципа на субсидиране в законодателната рамка на ЕС.

Събитието, организирано от Fire Safe Europe, Европейския алианс за пожарна безопасност и FEEDS, имаше за цел да се вникне в компетенциите на ЕС по отношение на пожарната безопасност, както са очертани в договорите на ЕС, и да се проучат възможните действия на равнище ЕС.

Основни точки:
  1. Необходимостта да се действа: ЕС е изправен пред важно предизвикателство в областта на пожарната безопасност, тъй като всяка година в битови сгради има близо 5000 жертви на пожари, което подчертава спешната необходимост от действия.
  2. Предизвикателства в областта на пожарната безопасност:
  • Непредотвратими рискове: Комбинация от фактори като остарели електрически инсталации, липса на аларми за дим, нестандартни жилища и запалимост на предмети от бита значително увеличават рисковете от пожар.
  • Нови предизвикателства: Въвеждането на технологии като фотоволтаични панели и точки за зареждане на електромобили, както и застаряването на населението в Европа, води до нови рискове и усложнения в управлението на пожарната безопасност.
  1. Отговорност на ЕС: Пожарната безопасност е отговорност преди всичко на държавите-членки. Въпреки това ЕС може да играе важна координираща роля в области като туризма, вътрешния пазар, енергетиката, околната среда, човешкото здраве и защитата на потребителите. Участниците изразиха подкрепа за действията на ЕС, когато те са необходими и имат положителен ефект, особено при подпомагането и координирането на действията на държавите-членки.
  2. Участие на ЕС: В зависимост от конкретната област на компетентност бяха обсъдени както законодателни, така и ненормативни действия като потенциални действия от страна на ЕС.
  3. Подход на сътрудничество: Съвместни усилия, включващи институциите на ЕС, държавите-членки и заинтересованите страни, са от съществено значение за осигуряване на пожарната безопасност на гражданите на ЕС във всички сгради.

Запис може да гледате тук.

 

Източник: Fire Safe Europe