Изберете страница
Отговорността за пожарната безопасност е на строителния бранш

Асоциацията по безопасност на проектите“ във Великобритания настоява всички строителни проекти в Обединеното кралство да се правят от специалисти с необходимите знания, умения и опит, за да се намали риска от пожар.

„Асоциацията по безопасност на проектите“ прави това изявление в отговор на скорошното твърдение на Лондонската пожарна, че ново бедствие подобно на трагедията в Гренфел не може да бъде изключено, ако строителният бранш не започне да се отнася по-сериозно към пожарната безопасност.

Говорител на Пожарната отбеляза, че е трябвало да се случи трагедия като Гренфел, за да се приеме пожарната безопасност сериозно и всички да се вслушат в това, което пожарната говори от години за възможностите и уменията.

В духа на тези забележки, Боби Чакравати, председател на „Асоциацията по безопасност на проектите“ се съгласява с искането на Лондонската пожарна за ревизиране на разпоредбите за пожарната безопасност на сградите. Пожарната безопасност не трябва да се разглежда като страничен въпрос, свързан с проекта на една сграда. Ефективното проектиране, което включва необходимите елементи на пожарната безопасност намалява рисковете при пожар не само за живущите и работещите в сградите, но и за пожарникарите и други спешни екипи, които биха били повикани при пожар.

„Строителните фирми и клиентите им трябва добре да разберат ограниченията и отговорностите си. Нито една група от бранша няма монопол върху знанието и поради тази причина подходяща организация трябва да проверява всички проектни решения от гледна точка на управлението на риска.

Г-н Чакравати сподели, че подкрепя изявленията на Лондонската пожарна, че строителният бранш носи отговорност дали гарантира, че при строежа на сградите са използвани подходящи мерки за пожарна безопасност, но в резултат на липса на достатъчна компетентност опасни решения се вземат при проектирането и изграждането на сградите.

Той продължи: „Строителният бранш трябва да определи как да намали риска от пожар. На всяка цена трябва да се избегне подобна трагедия на тази от Гренфел и в тази връзка е много важно да се разработи нова перспектива за интегрирането на пожарната безопасност в проектната фаза.

Източник: www.rcimag.co.uk