Изберете страница

Много от нас си спомнят трудната битка, която БАИС води за повишаване на пожарната безопасност при обновяването на фасадите на сградите, особено на високите сгради – над 28 м. В нея от голяма значение бе подкрепата, която получихме от Fire Safe Europe.

Какво е Fire Safe Europe (FSEU)?

Това е обединение на специалисти  и научни работници по пожарна безопасност, пожарникари, международни компании, европейски и национални асоциации с обща мисия – пожарната безопасност на сградите да стане приоритет на Европейския съюз.

Рискът от пожари в сградите е по-голям, по-непредвидим и по-опасен от всякога, а много от настоящите регулаторни изисквания относно пожарната безопасност в сградите не осигуряват адекватно ниво на противопожарна защита за европейските граждани.

Fire Safe Europe (FSEU) работи непрекъснато за промяна на това статукво, като работи с експерти, политици и лица, вземащи решения на високо ниво, за да гарантира, че хората и общностите в цяла Европа са в безопасност от пожар във всяка сграда, в която се намират.

Работата на Fire Safe Europe се допълва от нейната онлайн платформа – The European Fire Safety Community (Европейската общност за пожарна безопасност ), която наброява повече от 800 членове.

Профил на членовете на общността:

 • Фирмена индустрия 28,72%
 • Инженери 25,69%
 • Академици/изследователи 11,27%
 • Не е избрана категория 10%
 • Пожарникари 6%
 • Асоциации на национално ниво 5,58%
 • Архитекти 3,6%
 • Асоциации на европейско ниво 2,67%
 • Асоциации на международно ниво 1,74%
 • Медия 1,62%
 • НПО 1,62%
 • Преса на национално ниво 1,51%
 • Преса на международно ниво 0,23%

БАИС е члена на FSEU от 2017 г.

Призоваваме всички, които имат интерес в това направление да се присъединят към Европейската общност за пожарна безопасност, за да получат достъп до съдържанието на 4-те консултантски панела, свързани със събирането на данни, токсичност на дима, фасади и устойчиви сгради:

 • Минали резултати.
 • Ексклузивни подкасти и уебинари.
 • Сравнително проучване на националните изисквания за пожарна безопасност (високи сгради, болници, училища).
 • Принос към европейски проекти.

Така ще можете да имате актуална информация от „Приложението“:

С приложението можете да си сътрудничите с останалите според интересите си. Няма да изпуснете нито една нова новина или събитие. Може да персонализирте профила си, за да да се свържете с повече членове на EFSC, както и да видите кои са най-близо до Вас на картата.

 • Свалете приложението в един от онлайн магазините.
 • Ще имате достъп до същата информация, която е на сайта на European Fire Safety Community

Обществени дейности и услуги, извършвани от FSEU :

 • Ексклузивни интервюта, подкастове и уебинари с политици и експерти по пожарна безопасност.
 • Проучване на законодателството, регулациите и най-новите разработки в областта на пожарната безопасност.
 • Мрежа от изследователи, инженери, политици, пожарникари, организации и др.
 • Цялостни и съвместни решения за подобряване на пожарната безопасност на сградите.

Какви са ползите за участниците?:

 • Излъчване на живо;
 • Форум, където се провеждат разговорите;
 • Консултантски панели – работни групи, фокусирани върху определени теми;
 • Кой кой е – визуален указател на членовете на общността;
 • Новини – бъдете в крак с най-новото съдържание;
 • Събития – не пропускайте събитие на FSEU и дайте гласност на Вашите събития;
 • Източници – Вашите знания за безопасност;
 • Указател на фирмите – корпоративно членство = видимост за Вашата марка;

 Планът за оценка на пожарната безопасност:

Днес Европейската общност за пожарна безопасност работи по най-важния си проект: Планът за оценка на пожарната безопасност в сградите. Проектът е организиран около четири теми, които предвиждаме да бъдат в основата на пожарната безопасност за сгради: събиране и анализ на данни, устойчивост, социална справедливост и моделна оценка на пожарната безопасност.

Той съдържа 4 работни пакета:

 • Повишаване на техническата пожарна безопасност.
 • Изграждане на модел за оценка за пожарна безопасност.
 • Модел за пожарна безопасност за оценка на устойчивостта.
 • Самостоятелна рейтингова система.

Преки въпроси = аспекти на социалната справедливост

График за изпълнение:

 • 30.03. 2021г. първи WP обаждания.
 • Април/май: финални схеми.
 • Май: 2-ри WP обаждания
 • Май/юни: Ръководна група + обаждане до проджект мениджър.
 • Юли/август: първи етап от анализа на данни.
 • Септември: WP обаждания.
 • Октомври: конференция.
 • Декември: доклад за напредъка.

В рамките на този план на 28.10.2021 European Fire Safety Community проведе „онлайн“ конференция на тема: „ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИТЕ: КОЙ ГО Е ГРИЖА?“

Конференцията започна с приветствие от Пол Лангфолд (Хилти) – президент на FSEU и се проведе в пленарна сесия и 4 основни подтеми:

 • Какво е състоянието на нормативната база днес?
 • Като постигаме нашите зелени цели: не добавяме ли нови рискове?
 • Пътят на потребителите: Информираност за пожарна безопасност.
 • Научният път: Индексиране на пожарите и оценка на рисковете.

В пленарната сесия бе засегнат въпроса за съвместимостта на пожаробезопасността и устойчивото развитие от гледна точка на енергийната ефективност.  Докладчик бе Рудолф Никол – директор по обществени въпроси на FSEU.

Съвместимост на пожаробезопасността и устойчивото развитие

Част от темата бе и включването на Системата за Оценка на Пожарната Безопасност в системите за оценка на устойчивостта: BREEAM, DGNB, LEVEL(S) и др.

Принципи на подобрение:

Втората лекция, изнесена от Мирослав Смолка – технически директор на FSEU представи междинните резултати от сравнително изследване на пожаробезопасното законодателство в страните от ЕС.

Изследването е концентрирано около три основни типа сгради, особено чуствителни  по отношение на пожарната безопасност:

 • Високи жилищни сгради
 • Болници
 • Училища

Зададени са били 24 въпроса в следните основни направления:

 • Пожароустойчивост за носещата конструкция и носещите стени.
 • Противодействие срещу огън за конструкцията, облицовките на стени /тавани/ подове, тръби и кабели.
 • Външно излагане на огън на покриви и фасади (различни видове).
 • Планове за евакуация: RtF фугомер, защита от дим.
 • Други области; спринклерни инсталации, мебели, размер на пожарното отделение, FSE дизайн.

Засега са събрани данни от 10 страни, които се обобщават. Окончателният доклад се очаква през декември 2021.

В паралелните сесии бяха дискутирани четирите теми по-подробно.

Интересна идея бе споделена от Рус Тимпсон ( Основател и организатор на Мрежа за пожаробезопасност на високите сгради) в сесията „Информираност за пожарна безопасност“. Това е въвеждането на „Марка за пожарна безопасност“ за сградите по подобие на марката за енергийна ефективност на електрическите уреди.

Тази марка може да бъде поставена на видимо място на всяка сграда. Това би дало възможност на собственици, посетители, бъдещи собственици, на противопожарните органи да са наясно със състоянието на сградата по отношение на пожарната безопасност.

 

Източник: Fire Safe Europe, БАИС