Изберете страница
Какво представляват уплътненията на преходи при пожар

Уплътненията за противопожарни преминавания са предназначени да предотвратят преминаването на огън, дим и токсични газове през отвори, създадени в пожароустойчиви стени, подове и тавани. Тези отвори могат да се появят поради инсталирането на тръби, кабели, канали или други инсталации, което ги превръща в потенциални пътища за разпространение на огъня от едно помещение в друго.

Неподходящите или лошо монтираните уплътнения на отворите могат да компрометират пожароустойчивостта на сградата, което води до бързо разпространение на пожара и застрашава живота и имуществото. Ето защо е наложително да се осигури, че уплътненията на преходи са не само инсталирани, но и редовно проверявани и поддържани.

Основни характеристики на уплътненията на преходи Knauf FireWin

 Пожароустойчивост: Уплътненията на преходи Knauf FireWin са внимателно тествани и сертифицирани за устойчивост на огън за продължителни периоди, обикновено от 30 минути до 4 часа. Напр. пожарозащитният полимер FPP се справя изключително добре със задачата и е пожароустойчив за линейни уплътнения на пролуки до 4 часа както за класификация Е, така и за I. Тази продължителна устойчивост дава повече време за безопасна евакуация и свежда до минимум риска от материални щети.

Универсалност: Гамата на Knauf FireWin е предназначена за широк спектър от приложения, като се вписва в различни видове пробиви, включително тръби, кабели, канали и вентилационни тръби. Тази адаптивност гарантира, че всеки потенциален път за възникване на пожар е ефективно уплътнен. Разгледайте FPA Acrylic – един уплътнител за всички приложения с експлоатационен живот до 30 години: https://www.knauf-firewin.com/products/fpa-acrylic-37

Лесен монтаж: Уплътненията на преходи FireWin са проектирани за лесен монтаж. Опростеният процес на инсталиране гарантира, че специалистите в областта на строителството могат ефективно да разполагат уплътненията по време на проекти за строителство или реновация, като свеждат до минимум грешките при монтаж. Ако разгледаме характерната самозалепваща набъбваща графитна плоча за пожарозащита, тя се използва лесно и ефективно там, където стените са снабдени с отвори за прокарване на тръби и кабели в кутии за контакти. Разгледайте повече тук.

Съответствие с нормативните изисквания: Уплътненията на преходи Knauf FireWin са строго тествани и се придържат към националните и международните стандарти за пожарна безопасност, което гарантира, че те отговарят или надхвърлят изискванията на строителните норми и правила.

Дълготрайност и издръжливост: Тези уплътнения на преходи са създадени, за да издържат дълго време и да запазят своята ефективност. Издръжливата конструкция гарантира, че уплътненията остават ненарушени дори при трудни условия, като запазват своите противопожарни способности.

Димо- и газонепропускливост: Освен че предотвратяват разпространението на огъня, уплътненията на преходи Knauf FireWin предлагат отлична димо- и газонепропускливост, като допълнително предпазват обитателите от вредни изпарения и поддържат добра видимост за евакуация.

Безопасността – най-висок приоритет

Тъй като поставяме на първо място пожарната безопасност в съвременните сгради, осигуряването на ефективно ограничаване на пожара е от първостепенно значение. Чрез използването на технологично усъвършенстваните уплътнения Knauf FireWin собствениците на сгради, изпълнителите и архитектите могат да повишат пожарната безопасност и да изпълнят надеждно нормативните изисквания.

 

Източник: КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД