Изберете страница

Уважаема Госпожо Председател Фон дер Лайен,

Очаквам с интерес Вашето обръщение за състоянието на Съюза, насрочено за 16 септември 2020 г. В тези „безпрецедентни времена“ залогът е голям. Гражданите са загрижени, повече от всякога за работните си места, за качеството си на живот и здравословната среда. Те търсят помощ и лидерство извън националните си правителства – от ЕС.

Обръщението Ви дава шанс да достигнете до сърцата на милиони граждани на ЕС. Време е допълнително да покажете значението на ЕС за неговите граждани. Ето защо бих искал да предложа сектор, който заслужава да бъде отделен във Вашата реч: енергийното обновяване на нашите сгради. Защо?

Енергийното обновяване засяга жизненоважни проблеми на гражданите.

Сградите са от основно значение за живота ни. Затвореността в домовете ни, по време на кризата с общественото здраве, допълнително илюстрира необходимостта да се гарантира, че те ни осигуряват безопасна, комфортна и здравословна среда, в която да живеем и работим.

Подчертаването на потенциала на енергийното обновяване за зелен растеж по време на Вашата реч ще изпрати положителен сигнал до държавите-членки, които изготвят своите национални планове за възстановяване и устойчивост (те трябва да бъдат представени до средата на октомври 2020 г.). Ще ги насърчи да дадат приоритет на енергийното обновяване в своите национални планове.

Енергийното обновяване осигурява пътя към здравословно и зелено икономическо възстановяване.

Като трудоемка дейност, водеща до намалено ползване на енергия и по-здравословна среда на живот, енергийното обновяване стои в идеалната пресечна точка между целите на ЕС за растеж и неговите зелени приоритети. То е в съответствие с Европейската зелена сделка и предстоящата вълна за обновяване. Отговаря на изискванията на европейския семестър и е дейност с висок потенциал. Това е приложим за финансиране инвестиционен приоритет, който ЕС търси, за да стимулира екологичния растеж и устойчивото създаване на работни места на местно ниво. Използването на възможностите за публични съобщения, които предлага Вашето обръщение, за да бъдат припомнени многобройните ползи от енергийното обновяване, може да бъде от полза за всички.

Обновеният сграден фонд е предпоставка за постигане на целите на ЕС за климата до 2050 г.

Има широко разпространено очакване, че ще обявите по-висока климатична цел за 2030 г. в обръщението си за състоянието на Съюза. Позоваването на енергийното обновяване във Вашата реч показва Вашето ясно разбиране за това как на практика да се постигне тази дългосрочна цел.

Както знаете, във фазата на експлоатация сградите консумират 40% от първичната енергия и отделят 36% от свързаните с енергията емисии на CO2. Потреблението на енергия от сградния фонд в ЕС трябва да бъде намалено с 80% до 2050 г. Само така ще се изпълнят дългосрочните цели на ЕС за неутралност на климата и ангажиментите от Парижкото споразумение.

Надявам се на Вашата добра преценка да се възползвате от тази възможност и да подчертаете как енергийното обновяване може да стимулира местните работни места. То може да подобри качеството на живот на милиони граждани на ЕС в този исторически момент.

Кампанията „Renovate Europe“ остава на ваше пълно разположение, ако Вие или Вашият кабинет изисквате допълнителни подробности или информация.

С искрени пожелания

Адриан Джойс

Директор на кампанията

 

Повече за кампанията за обновяване на Европа ( Renovate Europe Campaign – REC):

„Реновиране на Европа“ е политическа комуникационна кампания с амбицията да намали енергийното потребление на сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез законодателство и амбициозни програми за обновяване. Ускоряването на темповете на обновяване е ключов инструмент в борбата срещу изменението на климата и ще донесе големи ползи за хората, качеството им на живот и икономиката.

#PrioritisePeople

#AccelerateRenovation

Кампанията за обновяване на Европа е инициатива на EuroACE (Европейския алианс на компаниите за енергийна ефективност в сградите). Целта му е да накара ЕС и неговите държави-членки от планирането на трансформацията на нашия сграден фонд да предприемат действия на място.

Офисът на REC се намира на адрес: Rond Point Schuman, 6, 8th Floor, 1040 Брюксел

 

REC партньори (септември 2020 г.)

Понастоящем има 45 партньорски компании и асоциации, активно ангажирани в работата на REC, от които 17 национални партньори, действащи в държавите-членки.

 

Източник: БАИС