Изберете страница

На 28 март 2019 г. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект проведоха съвместен обучителен семинар на тема: „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“.

Обучението се осъществи с подкрепата на членовете на БАИС: „Ксела България“ ЕООД, „Судал“ ЕООД, „Бултермострой“ ЕООД, „Аустротерм България“ ЕООД и „Марисан и Колев“ АД.

В семинара се включиха строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи. По време на курса бяха разгледани новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г.; бяха представени нови материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти; новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

 

 

Програмата бе изготвена и се проведе от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Във формите за обратна връзка участниците изразиха удовлетвореност от проведеното обучение, оцениха високо полезността на предоставената информация в практиката им и дадоха предложения за теми, по които биха желали да получат допълнителна информация и материали и да се проведат допълнителни практически обучения.

Като най-интересни застъпени теми и проблеми бяха посочени: пътят към почти нулево-енергийната сграда (ПНЕС); Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите; Основни принципи на ПНЕС; Топлинна изолация в сградите; Видове топлинни мостове и щетите от тях; Въздушни течове – основни принципи; Материали и изделия за вътрешна топлоизолация; Основни принципи и продукти при RAL монтаж.

 

Предлаганите теми, които да  бъдат разгледани в бъдещи обучения са: Децентрализирани системи за производство и управление на енергията и енергийни кооперативи; Сградни системи: вентилация, отопление и охлаждане, БГВ, автоматизация, осветление; ВЕИ при сградното обновяване; Съхранение на енергия; Комфорт, здраве и безопасност, вкл. качество на въздуха; Поетапно сградно обновяване (стъпка по стъпка); Оптимални слънчеви печалби; Икономическа ефективност.

Участниците в обучението получиха сертификати за преминат курс на обучение.

Източник: БАИС