Изберете страница
Сградите със стъклени фасади имат проблем с енергийната ефективност.

Собственици, архитекти и живущи обожават дизайна на стъклената кутия. Тя е елегантна, отразяваща светлината, искряща и предлагаща главозамайващи гледки навън. Връзката между вътрешния и външния свят и сливането с околната среда са част от очарованието на стъклените сгради. Архитектите особено обичат да проектират стъклени кутии. Причината –  увеличената площ на прозрачност може да компенсира нуждата от допълнително осветление и да осигури психологически здрава връзка с околната среда (биофилен ефект).

Тези безспорни предимства на стъклените кутии директно ги категоризират като сгради с устойчиво строителство и здравословна вътрешна среда. Факт е, че търсенето на стъклени сгради е огромно. Интересът към тях идва от много посоки. Трябва обаче да се запитаме, дали това ще бъде така, ако сме наясно с реалната енергийната ефективност на стъклените сгради.

Дори най-добрите стъклопакети имат R-стойност (коефициент на топлопроводимост) от максимум 3. Прозорците са отговорни за около една трета от слънчевата топлина, проникваща в сградите. В резултат на това увеличаването на слънчевата топлина увеличава натоварването на климатичните системи. Това води до прекомерно натоварване на механичните системи и загуба на електроенергия. И да не забравяме – стъклото има  лоши изолационни свойства. Това означава, че стъклените сгради трябва да имат големи аварийни генератори в случай на спиране на електричеството.

Начинът, по който измерваме устойчивостта, се променя към по-добро. Исторически показателите за устойчивост са тествани от рейтингови системи като LEED. Те използват прогнозираната ефективност като ключов показател за успех. Сега, когато прозрачността на докладите за експлоатационни характеристики на сградите се подобрява и градовете стават все по-умни по отношение на регулаторните изисквания, получаваме по-качествена информация за реалните разходи за енергия, потребявана от стъклените кутии. И новините не са добри. Собственици на много LEED Platinum сертифицирани сгради за устойчивост сега разбират, че модерната, изцяло стъклена тяхна сграда в крайна сметка е енергийно неефективна.

Архитекти, живущи и собственици могат да имат всичко, което харесват в дизайна на стъклените кутии, без сградите им да са стъклени кутии. 

Има начини за постигане на желания дизайн и в същото време да се гарантира ефективността.

Тя трябва да съответства на сертификатите и очакванията на крайните потребители. Правилният подход комбинира няколко стратегии. Проучване на високите пасивни къщи в света очерта комбинация от правилна ориентация на сградата, липса на остъклени стени, прекъснати термични мостове, качествена дограма, дълбоки надвеси като продължение на етажните плочи с цел засенчване на фасадата и регулируеми щори за постигане на висока енергийна ефективност.

Стъклените сгради могат да бъдат проекция на желанието ни да гледаме към бъдещето. Трябва обаче да помним, че за да бъде наистина устойчива, една сграда трябва да бъде проектирана и построена така, че да издържа на теста на времето. Ако енергийната ефективност на една сграда страда поради нейната естетика, то не може да се твърди, че тя е устойчива. Благодарение на практическите примери и простата наука за строителството ние разбираме, че е въпрос на компромис да построим сграда от стъкло. Както в природата, и тук трябва да има баланс. Намаляването на остъклените площи, оптимизирането на сградната ориентация и използването на ефективни стратегии за засенчване могат да осигурят ефективни резултати.

 

Източник: stroiteli.bg