Изберете страница

Допълнителни близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност в периферните райони“. Това реши Комитетът за наблюдение на европейската програма, който проведе 13-тото си заседание в Пловдив. Форумът се ръководи от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова в присъствието на представители на Европейската комисия, кметове на общини, представители на държавни органи, неправителствени организации и др.

Зам.-министър Николова уточни, че общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината, като сумата може и да се увеличи, тъй като ще се направи актуализация на спестените средства и резерви непосредствено преди обявяването на поканата за проекти предложения. Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др. Мярката ще позволи повече обновени сгради в България, а и балансирано регионално развитие между по-малките и големи общини. За средства по нея могат да кандидатстват: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. Припомняме, че в началото на годината бяха отпуснати още близо 33 млн. лева спестен ресурс от програмата за 32 проекта на 19 средни и малки общини отново в подкрепа на мерки за енергийна ефективност.

Решено бе и 39-те големи общини, бенефициенти по програмата, да ползват спестения ресурс за финансиране на нови проекти или за намаляване на собствен принос по проектите. С решение на комитета се удължи и срокът, в който общините могат да кандидатстват с проекти по мерките за културна инфраструктура и обновяване на студентски общежития. Проектите могат да се подават до 31.12.2020 г., а целта е да се постигнат максимални ефекти от реализиращите се проекти, като същевременно се даде достатъчен период за подготовка.

Междувременно в рамките на Комитета за наблюдение експерти от Европейската комисия, начело с Аурелио Сесилио – началник отдел в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК, инспектираха част от проектите на община Пловдив, които се изпълняваха с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и проведоха среща с кмета на общината Иван Тотев. Представителите на ЕК останаха впечатлени от изградения център за социална закрила на жени, пострадали от домашно насилие, който се помещава в сграда на БЧК. По проекта „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ с малко над 2 млн. лв. е обновена цялата сграда и е обособен център за временно настаняване на жени и деца в риск с капацитет 17 души. В него застрашени жени от общината получават закрила в близка до семейната среда в срок до 6 месеца. Благодарение на инвестицията е обновено и модернизирано и дворното пространство.

Комисията инспектира и част от реализиращия се в момента проект за подобряване на градската среда в Пловдив, който се финансира с над 24,1 млн.лв. от ОПРР. Мащабното задание включва обновяване на улици и площади, тротоари, ново градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване, модернизиране на междублокови пространства, изграждане на спортни и детски площадки, автоматизирани поливни системи и др. Експертите посетиха новоизграждащата се зона за отдих по южния бряг на река Марица, където са обособени модерни алеи с ново градско обзавеждане, детски и спортни съоръжения, LED осветители, ново озеленяване, спортни и детски площадки и др.

Комисията се запозна и с проекта за модернизация на Университета по хранителни технологии в Пловдив, който им бе представен от заместник-ректора по проектна и информационна дейност проф. д.т.н. инж. Николай Менков. В реновирането му са вложени близо 3 млн. лв. от ОПРР, като е изградена модерна отоплителна система с природен газ, обновени са корпуси и е обособена модерна конферентна зала. Беше дадена висока оценка за осъществяваните мерки и инвестиции.

Източник: 1 към 1 в строителството