Изберете страница
Собственици на имоти, одържавени от комунизма и невърнати при демокрацията, чакат справедливост от държавата. 

Земята и имотите на хиляди българи не бяха възстановени в реални граници след 1991 г. Затова, със закон, те бяха обезщетени с компенсаторни инструменти. С тях те можеха да участват в приватизацията или да купуват държавна земя. 

Към настоящия етап обаче приватизацията свърши. Единствена работеща възможност да бъдат компенсирани тези хора е в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, където е разписано, че държавата може да продаде притежавана от нея земеделска земя срещу такива инструменти, по техния номинал. 

Така притежателите на компенсаторни записи и бонове могат да получат, срещу отнетата им преди десетилетия собственост, правото да притежават земеделска земя, която от своя страна би била достатъчно доходоносна в съвременните условия, твърди Огнян Дюкенджиев, координатор на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти (СПКИ).

Собствениците на компенсаторки бяха компенсирани директно на два пъти. През 2005 г. част от акциите на БТК бяха пуснати за продажба срещу такива книжа.

През 2012 г. пък земеделското министерство организира търгове за държавна земя срещу компенсаторки. И в двата случая цената на ценните книги се увеличи драстично и част от собствениците прибраха добри пари.

Търговете за земя ще бъдат най-честният начин да бъдем обезщетени всички и да бъде решен този въпрос веднъж завинаги.  

Мярката касае само сферата на справедливостта, но и достойнството на десетките хиляди граждани, техните родители и деди, върху чието изконно право на частна собственост е било посегнато преди десетилетия, казват още от СПКИ.

По думите на Дюкенджиев, в държавния фонд има достатъчно земя, според някои анализатори между 1,5 и 2 млн. декара, за да бъдат компенсирани всички, които притежават компенсаторни инструменти.

Макар и държавата да представя по доста оскъден начин данни за начина, по който управлява поземления си фонд, от ежегодните годишни доклади за земеделието, които публикува едноименното министерство е видно, че между половината и една-трета от управляваната от държавата земеделска земя не се отдава под наем или аренда. 

Това означава, че немалка част от нея пустее и не носи ползи нито за земеделците, нито за бюджета. 

Освен това, държавната земя често представлява маломерни имоти – често между 1 и 5 дка, които са трудни за управление. 

Голяма част от тези терени са съседни с масиви на селскостопански производители.

Ако държавата реши да направи такива търгове, много земеделци могат да се включат и да изкупят близки парцели, с което да разширят собствеността си или да купят нови терени, за да развият нови производства.

По официални данни собствениците на компенсаторни инструменти са над 130 000. Номиналната стойност на тези инструменти е за над 400 млн. лв.  

 

Източник: agri.bg