Изберете страница

С обучителен курс в град Бургас на 16 ноември 2017 г. приключи серията от обучения по Енергийна ефективност, организирана от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) през настоящата година. Семинарите на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“ се състояха в градовете София (2 ноември), Пловдив (9 ноември) и Бургас (16 ноември).

Обученията се осъществиха с любезното съдействие на партньорите на БАИС „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“ /КИИП/ и с финансовата подкрепа на: „Баумит България“ ЕООД, „Изола-Петров“ ЕООД, “Ксела България” ЕООД, „Технопанел“ ЕАД, ТП „Урса“, „Фибран България“ АД и „Хидромат“ ООД.

Като лектори в семинарите се включиха експертите: проф. Димитър Назърски (УАСГ), инж. Йордан Николов (БАИС), инж. Васил Манолов (“Ксела България” ЕООД), инж. Бойко Пенев (“Ксела България” ЕООД), инж. Кирил Маслев („Хидромат“ ООД) и инж. Николина Порожанова („Изола-Петров“ ЕООД). Те проявиха професионален подход при поднасянето на информацията, като акцентираха върху практическата й насоченост.

В обученията беше засегната следната проблематика: Енергийна ефективност, значение, нормативна база; елементи на енергийната ефективност; елементи на ограждащата конструкция; подземни части и цокъл на сградите; обновяване на покривите на съществуващите сгради; външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени; изисквания към противопожарната защита.

На трите семинара присъстваха общо над 110 участници в строително-инвестиционния процес: архитекти, проектанти и представители на строителни фирми, строителен надзор, „Пожарна безопасност и защита на населението“ и общинска администрация. Те изразиха високата си удовлетвореност от проведените обучения и дадоха отлична оценка на приложимостта на предоставената информация в практиката им. Като най-интересни и полезни теми бяха откроени: технологии за полагане на топло- и хидроизолации, разясняване на детайлите за фасадни топлоизолации, представяне на изисквания за противопожарна защита, запознаване с нормативната база и др.

Участниците в семинарите препоръчват в бъдещи обучения на БАИС да се разгледат проблеми като: качества и характеристики на различните топлоизолационни материали, зелени покриви, пасивни сгради и вътрешна топлоизолация на сгради.

Г-н Антони Чипев поздравява делегатите на БАИС

БАИС предвижда поредицата обучения по Енергийна ефективност да продължи и през 2018 г., като семинари ще бъдат организирани и в други градове на страната.

Източник: БАИС