Изберете страница
В София: акредитирано обучение по договорите на ФИДИК на български език

Първо акредитирано обучение по договорите на ФИДИК на български език ще се проведе през месец октомври. Първият модул е на 23 и 24 октомври и обхваща практическото приложение на договорните условия на FIDIC в зала “Рила” на “София Хотел Балкан”. Курсът е акредитиран от FIDIC и всеки участник ще получи сертификат за завършено акредитирано обучение, курсът осигурява систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти и е подходящ за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застрахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи.

Това съобщава инж. Адриана Спасова, единственият в България акредитиран от FIDIC преподавател и adjudicator, строителен инженер и магистър строително право и разрешаване на спорове King’s College London, съдружник EQE Контрол ООД, ABS Group, член на Контролния съвет на БААИК, на FIDIC и EFCA, основател и председател на УС на Българското общество по строително право.

В София: акредитирано обучение по договорите на ФИДИК на български език

Инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, начаник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ “Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и “Управление на проекти по договори на ФИДИК” на бъдещите магистри по Управление на проекти в строителството.

Двудневното обучение включва въведение в историята на FIDIC, стандартните форми и процедури, анализ на двойнствената роля на Инженера в договорите на FIDIC, препоръки за адаптирането на Договорните условия на FIDIC към националното законодателство и спецификата на проектите, анализ клауза по клауза и сравнение на трите най-важни форми за големи проекти на FIDIC от 1999 г. Лекторът ще разгледа въпроси като: Защо Световната банка вече препоръчва Зелената книга за малки проекти? Какви нови форми на споразумения издаде FIDIC през 2017 г.? Какво очакваме да се промени в новите издания на Червената, Жълтата и Сребърната книга, които FIDIC ще публикува през декември 2017 г.?

Първите 10 регистрирани участника за обучението ще бъдат поканени на специално българо–македонско събитие на DRBF (Фондацията на Комисиите за разрешаване на спорове) на 9-10 ноември – 1,5 дни за нетуъркинг, включително цял ден с ролеви игри за презентиране на искове за инфраструктурни проекти и процедури за разрешаване на спорове.

Източник: http://gradat.bg