Изберете страница

След пилотното обучение през пролетта в София, обучителният семинар „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“ отчете висок интерес и в Пловдив на 14 юни 2019 г.

Обучението се организира от Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Камара на строителите в България (КСБ) – ОП Пловдив.

То се осъществи с подкрепата на членовете на БАИС: „Ксела България“ ЕООД, „Судал“ ЕООД, „Бултермострой“ ЕООД, „Кнауф България“ ЕООД, „Хидромат“ ООД и “Хенкел България” ЕООД.

В семинара се включиха строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, представители на общини, проектанти и технически ръководители. По време на курса бяха разгледани новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г.. Бяха представени нови материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Презентираха се новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

 

Програмата бе изготвена и се проведе от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Във формите за обратна връзка участниците изразиха удовлетвореност от проведеното обучение, оцениха високо полезността на предоставената информация в практиката им. Лекторите и залата, в която се проведе обучението получиха отлични оценки от присъстващите.

Като най-интересни застъпени теми и проблеми бяха посочени: 

Сградни системи: Вентилация с рекуперация, отопление и охлаждане, БГВ, автоматизация, осветление; Икономическа ефективност; Сградна обвивка: топлоизолация, топлинни мостове, високоефективни прозорци; Поетапно сградно обновяване (стъпка по стъпка); Оптимални слънчеви печалби; Обновяване на сгради – паметници на културата; Комфорт, здраве и безопасност, вкл. качество на въздуха, летен комфорт; Въздухоплътност, влаго- и паропреминаване, ветроустойчивост; ВЕИ при сградно обновяване. Съхранение на енергия; Софтуерни инструменти за планиране и проектиране; Ангажиране на заинтересованите страни. По същите теми би било добре да има и допълнителни практически обучения е мнението на анкетираните.

 

Всички участници биха се включили в допълнителни курсове, като най-голям интерес за тях представляват курсове по следните теми: „Енергийно ефективно сградно обновяване“; „Сертифициран проектант на пасивни сгради“; „сградни системи в пасивната и почти нулево енергийната сграда. Механична вентилация с рекуперация“; „Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради“; „Технически решения за врати и прозорци в пасивната и почти нулево енергийната сграда“.

Участниците в обучението получиха сертификати за валидиране на умения, придобити на работното място.

Източник: БАИС