Изберете страница

Публикувано на 26.04.2018г.

Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич организират събитие на тема: „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“, което ще се проведе на 06.06.2018 г. от 10.00 ч. с регистрация в 9.30 ч. в Огледална зала „Нели Божкова“ с адрес: ул. България №5, гр. Добрич (драматичен театър „Йордан Йовков“).

Можете да се регистрирате за участие в събитието не по-късно от 18.05.2018 г. като попълните следната електронна форма.

Събитието е разделено на две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Община град Добрич, и обучителен курс на БАИС. Първата част, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусирана върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на местните власти. Ще бъде обърнато внимание на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, в който обновяването на сградния фонд има водеща роля. В контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС ще се наблегне на общинското енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в проекти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване.

Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения

Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава участниците в инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в енергийната ефективност, както и актуални изменения. Представя „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внимание е обърнато и на изискванията към противопожарната защита.

В качеството си на лектори в събитието ще вземат участие:

арх. Боян Коларов, Община град Добрич
д-р Мария Манолова, ЕкоЕнергия
инж. Камен Симеонов, ЕнЕфект
инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект
инж. Йордан Николов, БАИС
инж. Васил Манолов – „Ксела България“ ЕООД

Спонсор на събитието:

Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения

Партньори на събитието:

Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения
Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения

Източник: БАИС