Изберете страница

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират втори за България „Ден на обновяването“ (Renovation daу – REDay).

Основният девиз на кампанията е: „Обнови България – спести енергия!“

Събитието ще се проведе онлайн на 14 октомври 2021 г. от 14.00 часа.

То е част от Европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века.

Бъдете част от обновяването, защото:

  • Сме отговорни за това как ще оставим планетата за бъдещите поколения.
  • Енергийно ефективното обновяване означава нови работни места.
  • Това е инвестиция за обществото, която няма цена.
  • Не е нужно да избираме между силна икономика или справяне с измененията на климата – можем да имаме и двете.

Събитието е насочено към вземащи решения на политическо и административно ниво, експерти и специалисти от държавната и общинската администрации, архитекти, инженери-проектанти, строители и консултанти, работещи в областта на енергийно ефективното обновяване на сгради.

ПРОГРАМА:

14:00 – 14:10 ОТКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО
инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС
14:10 – 14:20 ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ
Ивайло Алексиев  – изпълнителен директор на АУЕР
Адриан Джойс – директор на Renovate Europe Campaign
14:20 – 14:35 ЗАЩО МАЩАБНО ОБНОВЯВАНЕ? КАК МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ?
инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС
14:35 – 14:50 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД
Цвета Наньова – заместник- председател на УС на БГФМА
14:50 – 15:05 МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД. РОЛЯТА НА НПВУ В МОДЕЛА НА ФИНАНСИРАНЕ
Марко Марков – Еконолер
15:05 – 15:20 ПРОБЛЕМЪТ С КАДРИТЕ – ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Драгомир Цанев – ЕнЕфект
15:20 – 15:30 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

ЗАПАЗЕТЕ ДЕНЯ

УЧАСТВАЙТЕ В ДЕБАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!

Участието е безплатно след предварителна регистрация. Моля да се регистрирате за участие до 13 октомври 2021, като попълните следната електронна форма:

Регистрационна форма

Събитието се осъществява с медийното партньорство на в-к „Строител“.

 

Организира се с подкрепата на:

 

Източник: БАИС