Изберете страница

Крайно време е европейските граждани да започнат да жънат плодовете на една модерна стратегия за устойчива енергия на 21-ви век. Пакетът REPowerEU, който ще бъде публикуван в средата на май, трябва да отбележи значителна промяна в енергийната политика на ЕС, далеч от мерките, свързани с предлагането, към по-устойчив и ефективен процес от страна на търсенето.

Подобен дисбаланс, който съществуваше досега, вече не е приемлив. Европа трябва да удвои политиките за ефективност и да намали енергийните загуби в сградите, които в момента представляват около 40% от потреблението на енергия в ЕС и 36% от емисиите на парникови газове (ПГ).

REPowerEU предлага идеалната възможност за промяна на фокуса – и на мисленето – което най-накрая ще постави политиките за спестяване на енергия твърдо в светлината на прожекторите.

Работна група за постигане на целите

Водена от ЕС работна група, създадена между всички различни дирекции, както и държавите-членки, с централен фокус върху енергийната ефективност, трябва да бъде създадена и стартирана възможно най-скоро.

Комисията има множество отдели, работещи върху енергийната ефективност, но те твърде често страдат от липса на съгласуваност и приоритизиране. Специална работна група с отговорност за намаляване на енергийните загуби в сградите ефективно ще реорганизира и организира съществуващите програми и ресурси, така че те да могат да бъдат подсилени и приведени в съответствие с основните цели на REPowerEU.

По отношение на финансирането, вече има огромна финансови възможности във фонда за възстановяване на ЕС, Кохезионното финансиране, програмата LIFE и схемата Horizon Europe за обновяване на сгради и борба с енергийната бедност, но тя трябва да бъде отключена по-бързо и да е организирана по-добре.

Такава работна група би била в идеална позиция да управлява тази операция, като идентифицира къде и кога могат да бъдат освободени пари за финансиране на ремонти, енергоспестяващо оборудване и инвестиции в умения. Това също така ще гарантира, че парите са добре изразходвани, разширяване на схемите и максимизиране на потенциала за постигане на дълбоко обновяване.

На тази работна група може да бъде даден и ясният мандат да засили все още недостатъчно развитата кампания на ЕС за информиране на обществеността относно отговорното потребление на енергия в сградите.

Отново във форма

В допълнение към работната група, забележителният пакет от климатични мерки на ЕС „Fit-for-55“ предоставя правилната рамка за устойчиви политики. Но сега е ясно, че има разрив между амбицията на този пакет и новите реалности.

За да се отрази по-добре новия геополитически контекст и да се постигнат целите на REPowerEU, стандартите и целите, заложени в директивите за енергийна ефективност и енергийна ефективност на сградите (съответно EED и EPBD), трябва да бъдат увеличени.

Стандартите за минимални енергийни характеристики (MEPS) са доказан начин за надграждане и декарбонизиране на сградния фонд. Но съгласно плановете, заложени в EPBD, сградите с най-лоши енергийни характеристики трябва да бъдат подобрени само с две нива на клас на ЕЕ и, според текущия график те ще започнат да се изплащат едва през 2030-те години. Това е неприемливо бавно и плитко и няма да е достатъчно за ЕС да постигне целите си за въглероден неутралитет за 2050 г.

Потенциалът на MEPS трябва да бъде напълно използван и сега е точният момент да се стартира с безпрецедентна подкрепа и внимание към сметките за енергия на гражданите.

На фона на бързо развиваща се геополитическа ситуация, REPowerEU абсолютно трябва да максимизира инструментите и ресурсите, с които разполага ЕС, за да осъществи два подвига: да осигури енергийната независимост на Европа от Русия и да се придържа към своите задължения за климата.

Превръщането на енергийната ефективност в приоритет на енергийната сигурност в REPowerEU е златна възможност за постигане на двете цели устойчиво.

 

Източник: Renovate Europe Campaign