Изберете страница
От 2028 г. всички нови сгради да бъдат с нулеви емисии, а за публичните това ще важи още от 2026 г.

След разногласия в сряда в Европейския парламент все пак бе постигнат и гласуван компромис по новите изисквания за обновяване на сградния фонд в ЕС.

Те предвиждат още всички нови сгради да бъдат оборудвани със соларни технологии до 2028 г., когато това е технически подходящо и икономически осъществимо, а срокът за жилищните сгради, в които се извършва основен ремонт за повишаване на енергийния клас, е до 2032 г.

Защо е необходимо

Според Европейската комисия отоплението и охлаждането на сградите са причина за 40% от потреблението на енергия в ЕС, за 36% от емисиите на парникови газове и 35% от потреблението на газ. На 15 декември 2021 г. изпълнителният орган на ЕС обяви законодателно предложение за преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) като част от т.нар. пакет “Подготвени за цел 55” (Fit for 55). Според комисаря по енергетиката Кадри Симсън е “задължително и спешно да се предприемат действия” по отношение на неефективния сграден фонд в Европа.

Сега Европейският парламент прие (с 343 гласа “за”, 216 “против” и 78 “въздържал се”) още по-амбициозна позиция в сряда, включително по отношение на темповете на обновяване на сградите. За това настояваха и от бранша, като големи европейски компании, включително и български компании от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), призоваваха законодателите за по-амбициозни цели за енергийна ефективност.

“Директивата за енергийните характеристики на сградите ще намали сметките за енергия, ще намали енергийната зависимост на Европа и ще стимулира икономическия растеж”, казва докладчикът по досието за Директивата относно енергийните характеристики на сградите Киран Къф (Зелените/ЕСА, Ирландия).

Решението на парламента също така увеличава защитата за наемателите и собствениците на сгради. “Въпреки че повишихме нивото на целите за обновяване, ние също така приехме по-силни социални мерки срещу непропорционални увеличения на наемите или изгонване”, каза Куфе. Евродепутатите искат също да се увеличи броят на домакинствата, които инсталират слънчеви панели, които да заменят нагревателите с изкопаеми горива.

Какво включва новото законодателство

От 2028 г. всички нови сгради следва да бъдат с нулеви емисии, като крайният срок за новите сгради, ползвани, експлоатирани или притежавани от публични органи, е 2026 г. Всички нови сгради следва да бъдат оборудвани със соларни технологии до 2028 г., а срокът за жилищните сгради, в които се извършва основен ремонт, е 2032 г.

Жилищните сгради ще трябва да постигнат най-малко енергиен клас Е до 2030 г. и клас D до 2033 г. – по скала от A до G. Категория G съответства на онези 15% от сградите в националния сграден фонд на държавата членка, които имат най-лоши характеристики към момента на въвеждането на скалата. Нежилищните и обществените сгради ще трябва да получат същите оценки съответно до 2027 г. и 2030 г. Подобряването на енергийните характеристики (което може да се изразява в изолационни работи или подобряване на отоплителната система) ще се извършва при продажба или основен ремонт на дадена сграда или при подписване на нов договор, ако сградата се отдава под наем.

Сгради, защитени заради специфичната им архитектурна или историческа стойност, технически сгради, временно използвани сгради, църкви и места за поклонение могат да получат дерогация от законодателството. Държавите членки могат също да освободят обществените социални жилища от прилагането на правилата, когато санирането би довело до увеличаване на наемите, което не може да бъде компенсирано с икономии от сметки за енергия.

Евродепутатите също така искат да позволят на държавите членки да адаптират новите цели за ограничен дял от сградите в зависимост от икономическата и техническата осъществимост на реновирането и наличието на квалифицирана работна сила. Всичко това следва да бъде включено в националните планове за саниране.

От къде ще дойдат средствата

Националните планове за обновяване следва да предвиждат схеми за подпомагане и безвъзмездни средства и финансиране. Финансови мерки ще има за цялостно обновяване, особено на сградите с най-лоши показатели, а на уязвимите домакинства следва да се предоставят целеви безвъзмездни средства и субсидии.

Реакциите на държавите членки

Притеснения от бюрократично ново законодателство, чийто ефект остава неясен, както и откъде ще дойдат средствата за амбициозните цели има не само сред някои от евродепутатите, но и сред държавите членки. Според Бас Айкхаут, член на Европейския парламент от групата на Зелените, парите от Фонда за възстановяване, както и от бюджета на ЕС за следващите седем години ще подкрепят държавите за прилагането на мерките. За тези, които изпитват трудности с плановете си за възстановяване към момента, това обаче изглежда практически невъзможно.

Директивата предвижда страните, а не отделните лица, да бъдат санкционирани при неспазване на новото законодателство. “Има различия между държавите”, казва финландският центрист Маруи Пекаринен. В някои страни “предложението е твърде амбициозно предвид стартиращото състояние в сектора”.

Към момента се формира голяма коалиция от най-малко 16 държави, които категорично се противопоставят на задължителното обновяване и саниране на сградите. Италианският министър на енергетиката Джилберто Пичето например споделя, че “директивата, одобрена в Европейския парламент, е разочароваща за Италия. Както сме правили досега, ще продължим да се борим за защита на националния интерес”, допълва той.

 

Източник: capital.bg