Изберете страница

Завърши разширяването на производството на пастообразни продукти – мазилки за финишните покрития на топлоизолационни системи, шпакловки и грундове на Баумит България в Елин Пелин. Целта е да се постигне по-добър контрол на качеството на продуктите, да се подобрят условията на труд, да се повиши производителността и да се намалят разходите.

Изпълнението беше планирано на четири етапа и започна със смяна на управлението на системата през януари 2023 г.  След пускането в действие на новото управление се подобри контрола на качеството на продуктите. Благодарение на добрата система за протоколи, производството е проследимо и може да бъде по-добре оптимизирано.

Вторият етап на разширение започна през февруари 2023 г. с монтажа на дозиращата лентова везна. Така дозирането на различните фракции мраморни пясъци, които влизат в състава на пастообразните мазилки, става автоматично. Тази мярка даде възможност да се подобрят условията на труд. Качеството също се подобри, тъй като дозирането вече се прави от биг бегове, а не от хартиени чували. Това доведе и до намаляване на производствените разходи. Обособи се отделна система за производство и пълнене на грундове в опаковки от 1 до 25 кг. 

За да се подобри оперативната хигиена и опазването на околната среда, беше разработена заедно с Центъра по развойна и изследователска дейност на Баумит в Австрия нова концепция за хигиена. Основните акценти на тази концепция бяха мониторинг, модерна пречиствателна станция за отпадъчни води и централно дозиране на смесите с помощта на дозиращо дърво.

Последната стъпка е пускането в експлоатация от месец март 2024 г. на производството на пастообразните шпакловки ФинишЕксперт и Финиш Супериор. С тази система продуктовото портфолио на Баумит България се разшири с два много важни и търсени продукта за българския пазар, които досега бяха от внос. Тестовете показват много добра обработваемост и гладкост на крайния продукт и отзивите от строителните фирми на приложението на продуктите на обекти са отлични.

Сега, след завършване на етапите на разширение заводът за пастообразни продукти в Елин Пелин ще служи като референтно място за следващи заводи за пастообразни продукти в различните страни на Баумит Интернационал.

Източник: https://baumit.bg/