Изберете страница

В духа на промените на наредба REACh (“Регистрация, Оценка, Оторизация и Ограничение на химикалите”) се наложи преоценяване на формулата за скорост и продължителност на реакцията на КЬОСТЕР Инжекционен Гел S4. Наредба REACh е европейска спецификация – ефективна от тази година, която задължава всички производители на химикали да регистрират своите продукти, за да могат да бъдат  изследвани възможните опасности и странични ефекти. Този процес изисква определено време и финанси. В случай, че една нова субстанция се произвежда чрез химическа реакция в количества над 1 тон за година, то тя трябва да се регистрира в ECHA (Европейска Химическа Агенция), за да може субстанцията да бъде продавана и транспортирана.

Предишната  надеждна формула би изискала значителни усилия за да бъде регистрирана, поради което бе взето решение формулата да се промени във вид, при който се избягват определени затруднения. В допълнение, инсталацията на производственото оборудване за КЬОСТЕР Инжекционен Гел S4 изискваше продължителни тестове и одобрения, поради което неговото представяне отне доста време.

Въпреки това, сега всичко е готово и бързият инжекционен гел може да бъде предложен на пазара. Още първата седмица вече имаше поръчки за количества от около 10 тона, което доказва популярността на продукта.

Защо разработихме още един Гел в допълнение към КЬОСТЕР Инжекционен Гел G4

С новия КЬОСТЕР Инжекционен Гел S4 ние можем да отговорим на различните изисквания на клиентите. Регулируемите гелове се характеризират със следните пазарни преимущества:

Имате нужда от само от един вид гел, чиято скорост на реакция може да бъде регулирана в зависимост от конкретните изисквания

Времето за реакция на гела може да се настрои, както на 15 секунди за бързо спиране на водата, така и на няколко минути за други видове инжектиране

Продуктът обикновено се доставя с оцветител, така че да е видим когато водата вече е спряна или гелът вече изтича

Продуктът вече може да бъде променян чрез пластична дисперсия, за да се подобри изпарението на водата, както и да се увеличи значително адхезионната якост

В съответствие с оценките, базирани на нормите в REPs и обратната връзка от предишни продажби, повече от 50% от геловете са с регулируемо реакционно време

Какви са новите характеристики в сравнение с КЬОСТЕР Инжекционен гел G4?

Вискозитет
S4 С 50 mPas около 10 пъти по-висок, отколкото G4
G4 КЬОСТЕР Инжекционен гел G4 все още е инжекционният агент с най–нисък вискозитет (4.5 mPas). За проникване във фини порьозни материали все още се смята за  най-добрият.
Време за реакция (при 20°С)
S4 Може да се регулира във времеви рамки от 5 секунди до 3 мин. Възможно е и по-голямо забавяне на скоростта. Регулируемостта на времето за реакция е основна характеристика и пазарно преимущество. 
G4 Втвърдява до 4 мин и не трябва да се променя.
Цвят
S4 Възможни са няколко цвята (червен, син, зелен).

 За някои  сфери на приложение това е съществен аргумент. Моля имайте предвид: Тестовите сертификати са невалидни след оцветяването. Въпреки това приложения, които спират навлизането на вода са изключени от стрикните норми, тъй като това предотвратява потенциални опасни ситуации.

G4 Възможно, макар че не е предвидено.

G4  притежава най–токсикологичните и екологични сертификати, което възпрепятства последващо оцветяване.

Добавяне на синтетични смоли
S4 Да (Комп. В+)

Описанието се променя със значително по–добра адхезия, устойчивост на гела, удължение при скъсване и намалена дехидратация. В допълнение, новият S4 може да замени бившия J4 при инжектиране на фуги и др.

G4 Възможно, макар че не е предвидено.

G4 – най–токсикологичните и екологични сертификати, което възпрепятства последващо добавяне на синтетични смоли.

Как се приготвя?

Ако се добави Компонент В, стандартната смес от компонентите на КЬОСТЕР S4 ще има приблизително реакционно време от 40 секунди. За да постигнете това време, Комп. А2 (1 кг) се добавя в А1 съда (20 л), затваря се и се смесва чрез разклащане на контейнера в продължение на 3 минути. Солта, Компонент  В се изсипва в празния зелен съд и се смесва с 10 л вода.

Внимание! Важно е да знаете, че Компонент А2 на КЬОСТЕР S4 по никакъв начин не може да бъде заместен от Компонент А2  на КЬОСТЕР Инжекционен Гел G4.

За да достигнете по–дълго време за реакция на гела, сместа на Компонент В може да бъде манипулирана. Намаляването на количеството соли (В компонент) ще доведе до удължаване на време за реакция и ще забави времето за гелообразуване. Точната пропорция соли, която се добавя трябва да се измери чрез дозировъчна система и  разграфени фунии.

За постигане на по-бързи смеси, Компонент А2 трябва да се изсипе от съда в съответната мерителна чаша (0.5 л), като след това същата стъпка трябва да се повтори с Компонент А3. Поради сложността и важността на дозировката, препоръчително е да тествате активационната смес в мерителната чаша преди да стартирате самото приложение (вж. по-долу). Дозировката на солите, както споменахме преди, се определя от измервателната чаша и фуния.

Времето за реакция на сместа може да варира в зависимост от включените в нея компоненти. Времето за реакция (на гела) може да се предвиди приблизително с помощта на диаграмата, изобразена по-долу. Както се вижда, смесването на синтетичната смола на Компонент В води почти до удвояване на реакционното време.

Измереното количество соли  за постигане на желаното реакционно време директно се смесват в В+ контейнера, който вече съдържа разтвора от Компонент В и пластичната дисперсия.

Както при всяка друга химическа реакция, температурата играе основна роля за крайното време за реакция, преди всичко за бързите смеси. За приблизително определяне на реакционното време на една стандартна смес и като ориентировъчна база за други варианти за смесване може да се използва долната диаграма.

Източник: КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД