Изберете страница

Иновациите и въвеждането на нови технологии, включително и в строителството, са не просто неизбежни, но и задължителни. Особено когато става въпрос за подобряване на процесите, безопасността, ефективността, та дори и за производителността при мащабни проекти.

Строителството е от тези сектори, за които иновациите не са нещо чуждо и непознато. Всяка година ставаме свидетели на внушителен напредък в областта на проектирането и изграждането на различни по мащаб и предназначение сгради. Изминалата година и епидемията оказаха своето влияние и върху този сектор, но въпреки това строителната индустрия успя да запази позициите си и отново се фокусира върху иновациите и високите технологични решения като възможност за развитие на сектора.

Представяме ви някои от по-интересните технологични решения, които биха могли да бъдат полезни и за вас.

1. Добавена реалност

Добавената реалност (AR) е цифров информационен слой, който подобрява картината към реалния свят. Използвайки мобилно устройство с AR възможности, строителните професионалисти могат да обследват работните обекти, наслагвайки допълнителна информация от проекта към това, което е реализирано на даден етап. Така могат да се визуализират и потенциални конструктивни промени по предварителния проект, което би спестило и време, и средства.

Друго предимство е възможността с помощта на AR технология строителят да насочи таблет или друго смарт устройство към стената, а то да му покаже строителните планове за тази конкретна стена, все едно са част от заобикалящата го среда.

Сред другите предимства на технологията е и възможността за автоматични измервания на физическо пространство в реално време, което пък може да помогне на работника по-точно да следва проектното задание. Не по-малко интригуваща е и възможността за предоставяне на информация за безопасност – автоматично разпознаване на опасностите в околната среда може да спаси дори човешки живот.

2. Строителни екзоскелети

Строителните екзоскелети или екзокостюми са концепция, която е позната от научната фантастика. Тези костюми дават допълнителна сила на хората, които ги носят, а в бойните сценарии сме ги виждали да помагат и за увеличаване на скоростта при бягане например. В реалния свят подобен тип устройства намират широко приложение и в медицински програми за рехабилитация.

В строителния бранш екзокостюмите се използват най-вече за предпазване от наранявания и повишаване ефективността на работа. Някои екзоскелети се захранват от електричество, а други просто преразпределят теглото в тялото и по този начин помагат на работника в изпълняването на тежки задачи, изискващи повече физическа сила.

Сред екзокостюмите, които вече се използват в строителството, има и такъв за поддържане на гърба например. Той приляга на раменете, гърба и кръста и по този начин намалява напрежението по време на повдигане на тежести. Друг вариант, използван за поддържане на краката, действа като стол (за сядане), дори когато липсва такъв. Това пък улеснява приклекването за дълги периоди от време. Има и екзоскелети за цялото тяло.

3. Строителни роботи

Въпреки че екзоскелетите улесняват работата за работниците, индустрията все повече се стреми и към въвеждането на строителните роботи, с които да облекчи още повече процесите. Все още тези роботи са далеч от пълното завземане на индустрията, но има редица проекти и предложения, по които се работи. А една от причините е и необходимостта от справяне с недостига на работна ръка.

Има например т.нар. фабрични роботи, които могат без грешки и многократно да изпълняват една-единствена производтсвена дейност. Любопитно е и все по-доброто развитие на проекти, свързани с разработването на напълно автономни роботи. За разлика от фабричните, те могат да сканират околната среда и да изпълняват сложни задачи с инструменти самостоятелно. Т.е. носят и известна доза интелект, макар и изкуствен.

4. Строителни дронове

Да, това звучи съвсем познато, нали?! Всъщност приноса и употребата на дроновете в строителството и влиянието им ще продължат да се увеличават не само през тази, но и през следващата година. Една от причините е, че тези безпилотни устройства са в състояние да намалят разходите за много процеси, които преди това са били изключително скъпи.

Ето и няколко примера: Знае се, че картирането е жизненоважно преди строителството. А въздушните дронове изследват бързо големи територии земя за много кратко време, намалявайки разходите за картографиране с цели 95%.

Не е за пренебрегване и възможността да се открие загубено, потулено някъде по обекта важно оборудване, което освен че най-вероятно е скъпо, е и спешно необходимо в даден момент. При определени настройки строителните дронове могат автоматично да следят цялото оборудване на обекта. А могат да изпълняват и ролята на охрана, когато няма друг надзор на обекта.

5. Модулни конструкции

Модулните конструкции са алтернативен метод, при който конструкциите се изграждат извън площадката, доставят се на парчета и след това се сглобяват с кранове.

В строителството на семейни къщи или не големи сгради, при които всички процеси се случват почти едновременно, модулното строителство, като част от новите технологии, може да бъде до два пъти по-бързо и сътветно по-евтино в сравнение с традиционно изпълняваните проекти.

Сред предимствата на модулните конструкции е и намаляването на строителните отпадъци. Тъй като много сгради се изграждат едновременно в една фабрика или завод, излишните материали от един проект могат лесно да бъдат използвани в друг. В този смисъл помагат и за намаляване емисиите на въглерод.

Модулното строителство все още да е малка част от цялостната индустрия. Според различни проучвания за бранша две трети от изпълнителите вярват, че през следващите години ще има повишено търсене, а 3D технологията за печат ще навлиза все повече в сектора.

 

6. 3D печат

Процесът на този тип строителство включва създаване на слой по слой с помощта на машини. А подобно на традиционните принтери, 3D строителните принтери използват цифровата информация за дизайн (снимката, проекта) и я реализират в реална физическа форма. При това могат да използват различни материали за създаване на обекти с разнообразни форми или дори цели структури.

7. Блокчейн в строителството

Технологията блокчейн (Blockchain), използвана за първи път за изкопаването на криптовалутата биткойн, представлява начин за записване на информация. Тя намира широко приложение и в управлението на строителни проекти. Макар и да звучи малко объркващо, принципът на блокчейна е, че предлага интуитивен начин за повишаване на ефективността на проекта.

Няколко аспекта правят блокчейна особено привлекателен за строителната индустрия. Това са сигурност и децентрализация.

По отношение на сигурността използването му позволява всички данни, свързани с проекта, да бъдат криптирани, а запазената информация – наистина защитена. Т.нар. децентрализация помага тази информация да бъде сигурно съхранявана на едно място, но достъпна от всяка точка на планетата. И е достъпна отвсякъде.

Очакванията в бранша са, че през следващите години блокчейнът вероятно ще повлияе на много аспекти на управлението на процесите в строителството – от договори и управление на активи до плащания и доставки на материали.

И така…

Технологиите се развиват бързо, включително и в строителната индустрия, която непрекъснато търси начини за оптимизация и икономия (на време и средства) на процесите. Днес тези иновации достигат всеки аспект на индустрията, включително планирането на проекти и безопасността на работниците. И определено можем да кажем, че с подходящото оборудване и правилните технологии, строителната индустрия е готова за следващия си скок напред.

 

Източник: 1kam1.com