Изберете страница

Нова наредба цели да осъвремени изискванията за качество и контрол при изпълнението на бетонни и стоманобетонни сгради и съоръжения. Тя е публикувана за обществено обсъждане от регионалното министерство.

Целта е напълно да замени сега действащата наредба от 1994 г., която съдържа изисквания, свързани с остарели строителни практики и отменени български държавни стандарти.

 

Източник: economic.bg