Изберете страница

Формулата на КЬОСТЕР Дахфлекс беше променена. Повечето от неговите характеристики бяха подобрени, особено една от тях: СЕГА ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛАГАН ВЪРХУ ПЛОСКИ ПОКРИВИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МИНИМАЛЕН НАКЛОН. Новата рецептура осигурява устойчивост на стояща вода (хидролиза).

След своето пълно втвърдяване, КЬОСТЕР Дахфлекс образува безшевно еластично покритие, което е водоплътно. В същото време пропуска водните пари, притежава UV-отразителни способности, устойчиво е на стареене, замръзване и на солите, използвани за размразяване. Освен това втвърденото покритие е устойчиво на случаен пешеходен трафик. Досегашният КЬОСТЕР Дахфлекс  беше базиран на по-стара технология, която ограничаваше използването на материала в определени случаи.

Новият КЬОСТЕР Дахфлекс има нова рецептура,  използваща различен вид технология, базирана на стирен-акрилна емулсия.

И така новият КЬОСТЕР Дахфлекс  е напълно нов продукт.

Еднокомпонентно, високоеластично (260% удължение преди разрушаване) покритие на минерална основа с отразителни способности – това е  тенденция на световния пазар и нашият продукт е напълно в крак с нея.

Характеристики на стирен-акрилните емулсии

– отлична водоустойчивост и алкална резистентност;
– отлична устойчивост на хидролиза;
– отлична устойчивост на изтъркване и адхезия към разнообразни субстрати;
– ниско съдържание на VOC/летливи елементи, зелени и екологични;
– много добри характеристики, както при високи, така и при ниски температури.

Много добри характеристики, както при високи, така и при ниски температури

 

Какво е новото?  Всичко е ново.

– Кьостер Дахфлекс не съдържа разтворители, бързо съхне, той е дишаща хидроизолационна течна мембрана на основата на стирен-акрилни дисперсии.

– След пълното си изсъхване, образува безшевно еластично хидроизолационно и паропропускливо покритие с UV-отблъскващи свойства, което е устойчиво на стареене, замръзване и на солите, използвани за размразяване.

– Втвърденото покритие е устойчиво на стояща вода (хидролиза) и на случаен пешеходен трафик.

Основни преимущества:

– готов за използване материал (1-компонентен);
– добра адхезия спрямо разнообразни субстрати;
– безшевно хидроизолационно покритие;
– дълготраен и устойчив на атмосферни условия;
– може да се използва като финишен слой с цел UV-отразяване;
– намалява необходимостта от използване на енергия за охлаждане на конструкцията;
– не съдържа разтворители;
– полага се с разнообразни инструменти;
– устойчив на стояща вода (напр. локви върху покриви);
– може да се използва като система за ремонтиране на пукнатини.

Технически данни

Цвят Бял
Плътност 1,51 g/cm³
Консистенция пастообразна
Твърдо съдържание 75%
Температура на полагане ≥ 5°C
Температура на субстрата ≥ 5°C
Полагане на следващ слой 3 часа
Товар, предизвикващ разрушаване > 1,0 N/mm²
Удължение преди разрушаване 260%
Брой на слоевете min. 2 слоя
Дебелина на пресния слой 1,0 mm (1,5 kg/m²)
Дебелина на втвърдения слой 0,75 mm (1,5 kg/m²)
Паропропускливост 7,8 g/m²d
Време за съхнене при допир (20°C) 2 часа
Време за съхнене преди 2-ри слой (20°C) 3 часа
Време за съхнене в дълбочина(20°C) 12 часа

Подходящи субстанции

– бетон;
– замазки;
– строителни разтвори;
– фиброциментови плочи;
– азбести;
– битумни мембрани ( без алуминиево покритие);
– цинк;
– стомана;
– алуминий;

Сфери на приложение

– за нови или ремонтиране на стари плоски покриви;

– за нови или ремонтиране на стари балкони и тераси под плочки;

– за нови или ремонтиране на стари покриви от листова ламарина;

– за нови или ремонтиране на стари фасади на минерална основа;

– за пукнатини върху фасади като система за ремонтиране на пукнатини.

 

– дърво;
– керамични плочи (без глазура);
– субстратът трябва да бъде сух до леко влажен, здрав, чист и без съдържание на свободни частици, плесени, мухъл и др.;
– всички свободно положени стари мембрани, пукнатини или фуги следва да бъдат индивидуално обработени.

Инструменти за подготовка и полагане

– Материалът трябва да бъде предварително добре хомогенизиран в оригиналната бака.
– Той може да бъде разреден чрез добавяне на максимум 5% чиста вода и след това добре хомогенизиран.
– Разреждането намалява стабилността на Кьостер Дахфлекс.
– Полагането може да бъде извършвано с помощта на всякакви видове четки, късокосмест валяк или с безвъздушно пръскащо устройство.

Кухини, десортации и пукнатини

– Всички кухини и десортации с диаметър до 5 мм могат да бъдат запълнени директно с Кьостер Дахфлекс преди полагането на двата основни слоя.
– Пукнатини >0,5 mm се нуждаят от премостване с Кьостер Суперфлийс 10 см, интегриран в Кьостер Дахфлекс, след което площта се обмазва цялостно с Кьостер Дахфлекс до пълното покриване на мрежата.
– Ако върху повърхността трябва бъде нанесено цялостно покритие, ремонтирането на пукнатините следва да се извърши поне 6 часа преди това.
– Ако не се прави последващо покритие, то Кьостер Дахфлекс може да бъде оставен да функционира като самостоятелна система за ремонтиране на пукнатини по фасади и плоски покриви.

Ремонтиране на стари бои

– Върху бетон или строителни елементи със съществуващи бои се прави опънен тест за определяне на адхезията на съществуващата боя, като стойности под 0,8 N/ mm² се считат за неприемливи.
– В случай на измерени стойности под 0,8 N/ mm², старото покритие трябва да бъде напълно отстранено до достигането на чист и здрав субстрат за полагането на Кьостер Дахфлекс.
– Ако опънните тестове на старата боя показват средна стойност oт поне 1 N/mm²,  субстратът следва да бъде внимателно почистен с вода или пара преди нанасянето на Кьостер Дахфлекс.

Ремонтиране на битумни мембрани

– Срежете всички мехури под формата на кръст и повдигнете краищата.
– Запълнете пространството отдолу с Кьостер Дахфлекс и прилепете краищата с ръка, притискайки върху субстрата, след което го оставете да втвърди.
– Армирайте площта с Кьостер Суперфлийс и запечатайте отгоре с 2 слоя Кьостер Дахфлекс.
– Всички пукнатини трябва да бъдат премостени и армирани с Кьостер Суперфлийс 10 см, обмазан с Кьостер Дахфлекс до пълното му покритие.
– В зависимост от вида и възрастта на битума върху субстрата, може да се достигне до промяна на цвета на хидроизолационния слой Кьостер Дахфлекс.

Топлоотразителни и енергоспестяващи свойства

Източник: КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД