Изберете страница

Публикувано на 16.03.2018 г.

Зоните за небостъргачите в София ще се уточняват в общия устройствен план

Окончателно определяне на местата за строителство на сгради над 75 м може да има най-рано през 2019 г., дотогава най-големите проекти ще се обсъждат публично

Зоните за високо строителство в София няма да се фиксират в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, както се предвиждаше първоначално, а в изменението на общия устройствен план на столицата.

Това решиха депутатите от парламентарната комисия по регионална политика, които обсъдиха на второ четене текстовете от закона, ограничаващи застрояването в града.

Така на практика окончателно определяне на зоните за строителство на небостъргачи в София ще има най-рано през 2019 г., ако дотогава приключи процедурата по изменение на градоустройствения план. Преди това – през тази година, трябва да стане ясна т.нар. визия за София, по която работи специален екип, а последващите промени трябва да преминат и на обществено обсъждане.

Народните представители не успяха да приемат целия проектозакон и обсъжданията ще продължат и на следващото заседание на комисията. Депутатите и екипа на главния архитект на София Здравко Здравков ще прецизират и текстовете на параграф 13 от проекта, с които се предвижда „замразяване“ на подробните устройствени планове на жилищните комплекси за 5 години от влизането им в сила, така че да не се променя възприетата височина на застрояване.

Със същия параграф се задължава и Столичната община да приеме наредбата а градската среда с правила и нормативи за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Експертите ще донаписват обаче допълнителни изисквания за съдържанието на наредбата, по която местната администрация работи от около година и половина.

Здравков коментира пред журналисти, че все пак безразборното застрояване с високи сгради ще бъде ограничено, тъй като ще останат ограниченията за височината на сградите в отделните зони на града – до 75 м в границите на Околовръстното шосе, до 50 м в центъра на града и до 15 м след околовръстния път. Тези текстове от закона останаха за обсъждане за следващото заседание на комисията, но според него има консенсус да бъдат запазени.

В наредбата за обществените обсъждания е въведено и изискване за задължителни публични дискусии за всички нови проекти над 50 метра, коментира още той. „Хората ще бъдат запознати с всички такива инициативи“, посочи той.

Що се отнася до ъгловите имоти, при които се позволяваше неограничено застрояване във височина, за тези терени, при които има свързано застрояване на двете странични регулационни линии новите обекти ще могат да се изравнят с височината на съседните сгради. Ако няма такова свързано застрояване се дава възможност за известно надвишаване на максималната интензивност на застрояване, което обаче според Здравко Здравков ще позволи надвишаване на позволените параметри с един етаж.

„Главната ни цел беше да спрем формалното нарязване на имоти, за да се създават ъглови урегулирани поземлени имоти. Редакциите, които приехме днес, придобиха конкретни и ясни текстове, даде се ограничение на допустимите параметри, които могат да бъдат ползвани“, обясни главният архитект на София.

Ограниченията няма да се прилагат в т.н. нова делова зона по протежение на бул. „Тодор Александров“, където има приети и подробни устройствени планове. Започнатите производства ще се довършват по досегашния ред, както е предложено и в проектозакона, обясни Здравко Здравков. За новите производства ще се спазва общото ограничение, ограничението ще касае новите инициативи, уточни той.

Източник: www.investor.bg