Изберете страница

На заседание Министерският съвет одобри Наредба за енергийна бедност. Документът трябва да даде отговор на въпросите кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща МТСП, МРРБ и Министерството на енергетиката.

Тя определя уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия в съответствие с последните промени в Закона за енергетиката.

За средномесечен доход на член на домакинството се вземат предвид разполагаемите средства, намалени с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия. Разполагаемият средномесечен доход се сравнява с официално обявената линия на бедност за целите на определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност, съгласно дефиницията в допълнителните разпоредби на ЗИДЗЕ.

Въведени са критерии в зависимост от възрастта, здравословното състояние, разходите за енергия и разполагаемия средномесечен доход за определяне на статут на уязвим клиент.

При определяне на разполагаемия доход на правоимащите лица се вземат предвид както необлагаемите, така и подлежащите на облагане по реда на ЗДДФЛ доходи. При изчисляване на разполагаемия доход пък е въведено изключение за изплатените стипендии на ученици и студенти.

Припомняме, че в края на 2022 г. властта бе готова с дефиниция на това що е енергийна бедност.

 

Източник: 5minuti.bg